Media och arkiv

Kraft att orka, Jari! - Delta i kämparkampanjen och skicka din hälsning till rektorn!

07.02.2019

Rektor Jari Niemelä har blivit sjukskriven eftersom han diagnostiserats med en tumör och vården har påbörjats omedelbart. Rektorn berättade om saken med ett öppet brev för hela universitetssamfundet. Prorektor Sari Lindblom vikarierar rektorn under hans sjukledighet.

HUS vill sända Jari krafter för att orka och tillfriskna – därför samlar vi nu in studenternas kämparbrev fram till 18.2 och förmedlar meddelandena till rektorn!

Du kan skicka din hälsning till Jari fram till 18.2 så här:

1.     Sänd ditt kämparbrev med denna blankett

2.    Kom och skriv ett kort till Jari på HUS servicebyrå (observera öppettiderna)

3.    Lämna in ett eget kort på HUS servicebyrå

HUS vidaresänder hälsningarna!

Jari Niemelä har berättat i HUS intervju att hans totemdjur är tvättbjörn.

Bild: Krista Holm