Media och arkiv

Kontrollera dina studiepoäng från förra året och återbetala studiestöd vid behov!

08.08.2018

Nu är en bra tidpunkt att kontrollera om du samlade tillräckligt många studiepoäng under förra läsåret (1.8.2017–31.7.2018). Om du inte har tillräckligt med studiepoäng lönar det sig att återbetala vårens studiestödsmånader senast vid utgången av augusti.

Studiepoängen och uppföljningen av dem påverkar inte det allmänna bostadsbidraget. En månad då du enbart fått allmänt bostadsbidrag räknas inte som en stödmånad. Om du återbetalar studiestöd behöver du alltså inte återbetala det allmänna bostadsbidraget för samma månad. Det allmänna bostadsbidraget beviljas tills vidare, men det ska justeras minst en gång om året.

FPA följer årligen upp hur studierna framskrider för dem som fått studiestöd. Du ska ha i genomsnitt 5 studiepoäng för varje studiestödsmånad du utnyttjat, och alltid minst 20 studiepoäng om du lyft studiestöd under läsåret. Om du alltså fått studiestöd för 9 månader ska du ha minst 45 studiepoäng. Det spelar ingen roll vid vilken tidpunkt under läsåret du avlagt studiepoängen, eftersom FPA inte följer upp studieprestationerna för enskilda månader.

Tyvärr hjälper det inte att betala tillbaka studiestöd om du avlagt färre än 20 studiepoäng under det senaste läsåret, eftersom höstterminens studiestöd inte längre kan återbetalas. 20 studiepoäng är minimikravet. Även om du bara utnyttjar en stödmånad ska du alltid avlägga minst 20 studiepoäng.

Om du inte avlagt tillräckligt många studiepoäng under läsåret 2017–2018 kan du ändå få studiestöd om du under hela studietiden avlagt i medeltal 5 studiepoäng per stödmånad. (Minimikravet på 20 studiepoäng gäller fortfarande.)

OBS! I uppföljningen av studieprestationerna beaktas nu också studieprestationerna från avbrutna högskolestudier och stödmånaderna från det föregående läsåret eller från hela studietiden. En nyhet jämfört med tidigare år är att alla högskolestudieprestationer och utnyttjade stödmånader sedan tidigast den 1 augusti 2011 beaktas i uppföljningen av studieframstegen. Studieframstegen ”nollställs” alltså inte längre om du börjar studera på nytt efter att ha avbrutit dina studier.

Om du inte har tillräckligt med studiepoäng skickar FPA en begäran om utredning senare i höst.

Mer information om uppföljningen av studieframgången, återbetalningen av stöd och begäran om utredning finns här:
https://www.kela.fi/web/sv/aktuellt-privatpersoner/-/asset_publisher/M6w...
https://www.kela.fi/web/sv/studiestod-studieframgang
https://www.kela.fi/web/sv/studiestod-annullera-och-betala-tillbaka-stud...


Hannele Kirveskoski
Sakkunnig (försörjning, internationella ärenden)
050 543 9608
hannele.kirveskoski@hyy.fi