Media och arkiv

Kom och intervjua rektorkandidaterna!

03.04.2018


I vår väljs en ny rektor för Helsingfors universitet för de kommande fem åren. Universitetskollegiet ordnar för hela universitetsgemenskapen ett öppet intervjutillfälle med kandidaterna i universitetets festsal torsdagen den 12 april kl. 13.00–14.30. Intervjun kan också ses direkt som webbsändning. Aktuell information om intervjutillfället på HUS Facebook-evenemang.


Varför borde studenterna vara intresserade?

Rektorn fattar många beslut som gäller studenternas vardag och representerar universitetet i samhället och världen – därför är det inte likgiltigt vilken typ av person som väljs till rektor.

Rektorn svarar enligt lagen för att universitetets uppgifter sköts och utvecklas ekonomiskt, effektivt och på ett resultatrikt sätt. Rektorn ska ha doktorsexamen, forsknings- och utbildningspolitiska åsikter och visioner, bred ledarkompetens, mångsidiga samhällskontakter och vara aktiv internationellt.

Men hurdan är en bra rektor ur studenternas perspektiv? Kom och hör toppkandidaternas synpunkter och för fram synvinklar som är viktiga för studenten!


Var står vi nu?

Rekryteringsprocessen inleddes redan i höstas, och nu har universitetets styrelse bland de sökande valt fem  toppkandidater som universitetsgemenskapen får chansen att intervjua. Toppkandidaterna är (i alfabetisk ordning) Jukka Kola, Liisa Laakso, Sari Lindblom, Jari Niemelä och Outi Vaarala. Närmare information om kandidaterna finns på universitetets nyhet (tyvärr bara på finska).

Hur väljs rektorn?

Efter det här intervjutillfället ordnas universitetskollegiets möte där universitetets styrelse hör universitetskollegiets synpunkter på valet av rektor. Styrelsen strävar efter att välja den nya rektorn på sitt möte den 25 april. Rektorn inleder sitt arbete den 1 augusti 2018.