Media och arkiv

Kom ihåg att hämta den nya läsårsdekalen och studentkalendern!

16.08.2018
Hej student! Efter att du anmält dig som närvarande kan du hämta den nya läsårsdekalen och studentkalendern. Dekaler och kalendrar delas ut  på HUS servicebyrå då den är öppen. Utöver det delas ut dekaler och kalendrar på Kaisa-bibliotekets servicepunkt och på campus i Gumtäkt, Mejlans och Vik i början av läsåret:

Centrum, Kaisahusets aulan, Fabiansgatan 30

 • vk 32-34: mån-fre 6.-24.8. kl 9-16
 • vk 35: mån-fre 27.8.-31.8. kl 9-18
 • vk 36: mån-fre 3.-7.9. kl 9-16
 • vk 37: mån-fre 10.-14.9. kl 9-14

Obs! På Kaisahusets aulan och på HUS servicebyrå kan man också köpä HYY150-produkterna!

Gumtäck, Physicums aulan, Gustaf Hällströms gatan 2a

 • vk 34: mån-fre 20. -24.8. kl 12-15
 • vk 35: mån-fre 27.-31.8. kl 10-15
 • vk 36-37: mån-fre 3.-14.9. kl 12-15

Viikki, Infocentrum Korona aulan, Viikinkaari 11

 • vk 34: mån-fre 20.8.-24.8.kl 12-15
 • vk 35: mån-ons 27.-29.8. kl 10-18 ja tor-fre 30. -31.8. klo 10-15
 • vk 36-37:mån-fre 3.-14.9. kl 12-15

Meilahti, Biomedicum 1, trädje våningen

 • vk 35: mån-fre 27.-31.8. kl 10-15

Observera att ett ombud som hämtar läsårsdekalen ska uppvisa en fullmakt. Du kan få dekalen för ett studentkort med Mastercard-betalningsegenskapen endast genom att personligt hämta den.