Media och arkiv

Jenna Sorjonen HUS nya sakkunniga för utbildningspolitik

29.11.2017

HUS styrelse har valt Jenna Sorjonen till sin andra sakkunniga i utbildningspolitiska frågor. 

Sorjonen har hittills varit HUS urvalskoordinator och ansvarat för urvalsprocessen i valet av studentrepresentanter till universitetets förvaltning. I början av november efter att Aaro Riitakorpi blivit generalsekreterare för HUS inledde hon arbetet som sakkunnig i utbildningspolitiska frågor.

Före HUS har Sorjonen arbetat vid Helsingfors universitet som forskningsassistent och med flera administrativa uppgifter. Hon har också en bakgrund inom studenternas intressebevakning där hon haft olika förtroendeuppdrag. Hon har verkat i flera olika roller som studentrepresentant och i HUS delegation sedan år 2014. 

I arbetet som sakkunnig i utbildningspolitiska frågor kommer Sorjonen fortsättningsvis att ansvara för valet av studentrepresentanter till förvaltningen och även utbilda representanterna och stödja deras påverkansarbete. Dessutom ansvarar Sorjonen för frågor som gäller studenternas rättsskydd. Utöver dessa ansvarsområden sköter hon studenternas utbildningspolitiska intressebevakning och kommunikationen i anslutning till den tillsammans med den övriga utbildningspolitiska sektorn. 

‘’Det har varit motiverande att arbeta med valet av studentrepresentanter och jag ser fram emot att arbeta med de nya representanterna. Att försvara studenternas perspektiv vid universitetet och i samhället har länge varit en hjärtesak för mig. Intressebevakningen och utvecklingen av utbildningen är viktiga teman för mig och som sakkunnig vill jag se till att HUS styrelse, studentrepresentanterna och de frivilliga får det stöd de behöver i sitt viktiga påverkansarbete”, säger Sorjonen. 

Sorjonen är 26 år gammal hum. kand. och avlägger som bäst slutskedet av sina magisterstudier med allmän språkvetenskap som huvudämne.