Media och arkiv

Jenna Sorjonen blir HUS urvalskoordinator på hösten

14.07.2017

HUS har valt Jenna Sorjonen som urvalskoordinator som ska bereda och genomföra val av studentrepresentanter i universitetet. Jenna är kandidat i humanistiska vetenskaper och har jobbat vid olika uppgifter inom förvaltningen vid Helsingfors universitet och flera förtroendeuppdrag vid universitetet och studentkåren. Jenna har också själv jobbat som studentrepresentant.

Koordinatorn ska bereda och genomföra val av studentrepresentanter i de olika förvaltningsorganen vid Helsingfors universitet. Studentrepresentanter utses till fakultetsråden, universitetskollegiet och universitetets styrelse. Hennes viktigaste uppgifter är att administrera urvalsprocessen och urvalskommittéernas möten, att bereda valen och behandla ansökningarna samt att fungera som sekreterare för urvalskommittéerna.

Jenna börjar på jobbet 14.8.