Media och arkiv

Jaakko Kalske HUS nya föreningssakkunniga

26.03.2018

HUS styrelse har valt Jaakko Kalske till föreningssakkunnig. Han börjar sitt arbete i början av april.

Den föreningssakkunniga ansvarar för att planera och genomföra utbildning, rådgivning och information riktad till föreningarna inom HUS och för att samordna och utveckla föreningstjänsterna och föreningsbidragen. Dessutom administrerar den föreningssakkunniga föreningsdatabaserna, föredrar ärenden för ekonomidirektionen och sköter lokalrelaterade ärenden. 

Tidigare har Kalske arbetat som studentombud på fackförbundet YKA (Högskoleutbildade samhällsvetare rf) och som generalsekreterare för Samhällsvetenskapernas studenter i Finland rf. Han har också arbetat som avdelningssekreterare och forsknings- och utvecklingsassistent vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. 

Kalske har en gedigen bakgrund inom HUS. Han har varit ordförande och informatör för studentföreningen Valtio-opin opiskelijat. Han har också erfarenhet som informations- och lokalansvarig samt vice ordförande på fakultetsnivå. Kalske har också varit studentrepresentant och kurator. 

29-åriga Kalske är politices magister med statslära som huvudämne och kommunikation som långt biämne. Dessutom har Kalske studerat teologi. 

''Jag är gripen och tacksam för mina nya uppgifter. Min företrädare har sett till att jag har goda utgångspunkter för att fortsätta och utveckla verksamheten, och jag planerar att göra både och. Jag ser fram emot att arbeta på HUS kansli och samarbeta med föreningarna'', säger Kalske inför starten.