Media och arkiv

#HYYtymättömät – En blodgivningskampanj för studentföreningarna vid Studentkåren vid Helsingfors universitet

03.10.2017

#HYYtymättömät – En blodgivningskampanj för studentföreningarna vid Studentkåren vid Helsingfors universitet. 

I höst ska vi hjälpa, och det med besked – Studentkåren vid Helsingfors universitet och ämnesföreningen för studerande i socialt arbete STYDI utmanar alla föreningar inom HUS att delta i ett livräddningstalko. 

Kampanjen började för två år sedan och nu tar den ny fart: i år är kampanjen #HYYtymättömät en del av Helsingfors universitets kampanj ”Goda gärningar – ge blod, stöd vetenskapen”, som pågår hela läsåret. Med kampanjen vill man skapa en positiv talkoanda och uppmuntra studenter och personal att ge blod och samtidigt stöda vetenskapen.

Varje vardag behövs det ca 800 frivilliga blodgivare för att ca 50 000 allvarligt sjuka personer ska kunna få vård varje år (t.ex. prematurer, cancerpatienter och olycksoffer). Någon gång kan det vara du – donerat blod kan inte ersättas med mediciner. Många händer kan hjälpa mera än en, så låt oss tillsammans få blodet att cirkulera. Det kostar ingenting!

Blodgivningskampanjen startar 2.10.2017 och de föreningar som under tiden 2.10–30.11.2017 har donerat mest blod, dels i förhållande till medlemsantalet, dels totalt sett, får fira en bastukväll i HUS bastu.

Såhär deltar man i kampanjen:

1. Uppdatera kontaktuppgifterna för er förenings BlodGrupp genom att skicka mejl till sanomatalo.verenluovutus@veripalvelu.fi med namn, telefonnummer och e-postadress till den som är kontaktperson i år. Om ni vet vem som var kontaktperson i fjol kan ni meddela det också. 
ELLER Registrera en BlodGrupp för er förening på adressen http://kampanja.veripalvelu.fi/svenska. Ger er BlodGrupp namnet ”HUS + föreningens namn”, t.ex. HUS-Stydi.
2. Meddela HUS att ni deltar i kampanjen, det görs genom att fylla i den här blanketten: lyyti.in/hyytymattomat
3. Donera blod, antingen i grupp eller individuellt på någon av blodgivningsbyråerna i huvudstadsregionen, eller på ett blodgivningstillfälle. För att poängräkningen ska fungera ska ni komma ihåg att uppge namnet på er förening då ni anmäler er. Om ni vill donera blod tillsammans ska ni i förväg komma överens om en tid med en blodgivningsbyrå, kontaktuppgifter finns här:https://www.blodtjanst.fi/blodgivning/donera-blod/var-kan-man-ge-blod och på Facebook-evenemanget. Då kan Blodtjänst bereda sig på en eventuell rusning. Lämplig gruppstorlek är 4–6 personer och det hela tar ungefär en timme.
4. Det är bra att i förväg kontrollera om man får ge blod just nu: www.kanjagdonera.fi. Det går också att ringa det avgiftsfria infonumret 0800 0 5801.
5. Informera om kampanjen och eventuella gemensamma blodgivningsdagar i era egna kanaler. Om ni vill kan ni använda materialbanken på Blodtjänsts webbplats, www.veripalvelu.fi.
6. Använd hashtaggarna #HYYtymättömät2017 #HYYtymättömät #HYviätekoja #isokäsielämälle #VeriRyhmä i de sociala medierna, så att utmaningen sprids och så många som möjligt kan få hjälp. Information om kampanjen finns på Facebook, www.facebook.com/HYY.HUS och www.facebook.com/veripalvelu. Följ oss!

Kontaktuppgifter

HUS kontaktperson för blodgivningskampanjen, styrelsemedlem Matias Nurmi, matias.nurmi@hyy.fi
Helsingfors, blodtjänstbyrån i Sanomahuset, Tölöviksgatan 2, 2 vån., må, on, fre 11–19, ti, to 8–19, gruppbokningar: 029 300 1030
Helsingfors, blodtjänstbyrån i Stenhagen, Stenhagsvägen 7, må–to 11–18, fre 9–16, gruppbokningar: 029 300 1020
Esbo, blodtjänstbyrån i shoppingcentret Iso Omena, Biskopsbron 9, må, on 12–19, ti, to, fre 11–18, gruppbokningar: 029 300 1040
Andra blodgivningsställen i huvudstadsregionen: www.veripalvelu.fi/verenluovutustilaisuudet 
www.veripalvelu.fi/www/hemsidawww.kanjagdonera.fi/
Avgiftsfri information om blodgivning, tfn 0800 0 5801
www.facebook.com/HYY.HUSwww.facebook.com/veripalvelu