Media och arkiv

HUS valde styrelse för 2019

04.12.2018

Delegationen för Studentkåren vid Helsingfors universitet valde på sitt möte 3.12 en ny styrelse för år 2019. Styrelsen består nästa år av alla delegationsgrupper: Ämnesföreningarnas delegationsgrupp HYAL, Nationernas delegationsgrupp, Obunden vänster, De Gröna vid HUS, Edistykselliset, Svenska Nationer och Ämnesföreningar SNÄf samt delegationsgruppen HELP. Till styrelseordförande valdes politices studerande Laura Wathén. Hon representerar delegationsgruppen för ämnesföreningarna. Wathén har i årets styrelse haft ansvar för frivilligverksamhet, hälsa och motion samt jämlikhet.

”Tyngdpunkten år 2018 har legat på jubileumsåret. Därmed blir 2019 året för att utveckla studentkåren och föra den vidare. Nästa år ska vi i studentkåren påverka på många plan så att studentens sak är både på riksdagsvalskandidaternas agenda och med i regeringsprogrammet samt starkt närvarande i universitetets nya strategi. För mig är HUS en djärv, empatisk och kraftfull intressebevakare vid universitetet och i samhället. Drömmarnas studentkår för mig är en jämlik gemenskap som alla studerande vill höra till”, säger den nyvalda ordföranden Wathén.

HUS styrelse år 2019 består av: Laura Wathén, ordförande (HYAL), Kukka Louhimies (De Gröna vid HUS), Linda-Liisa Kelokari (Nationerna), Claes Bergh (SNÄf), Samuli de Pascale (HYAL), Marika Tuominen (HYAL), Paula Karhunen (De Gröna vid HUS), Anna Lemström (Obunden vänster), Aleksi Rytkönen (Obunden vänster), Riikka Hakala (HELP), Ilona Raimas (HELP) och Miika Keski-Luoma (Edistykselliset).

Den nya styrelsens mandatperiod är ett år. Styrelsen inleder sitt arbete i januari 2019.

Från vänster till höger Riikka Hakala, Miika Keski-Luoma, Samuli de Pascale, Claes Bergh och Anna Lemström. I mitten Paula Karhunen, Kukka Louhimies, Linda-Liisa Kelokari och Laura Wathén. Nedre raden Marika Tuominen och Aleksi Rytkönen. Bilden saknas av Ilona Raimas.  

Tilläggsinformation:
Laura Wathén, HUS styrelseordförande 2019
tel. 050 409 1383
laura.wathen@hyy.fi