Media och arkiv

HUS utvecklingssamarbetsutskott söker två nya informatörer!

05.04.2019

Utvecklingssamarbetsutskottet som är underställd HUS ansvarar för administrationen och förverkligandet av studentkårens utvecklingssamarbete och utvecklingssamarbetsprojekt, samt upprätthåller diskussionen om studentkårens utvecklingssamarbete, ordnar evenemang gällande bl.a. globalfostran och ger ut tidningen Kimppu. Utskottet sammanträder varannan vecka och har i nuläget 30 funktionärer.

HUS utvecklingssamarbetsutskott söker två nya informatörer för verksamhetsperioden 2019. Till informatörernas uppgifter hör att upprätthålla utskottets webbplats, Facebook-sida och Instagram-konto, administering av epostlistan och att sammanställa det månatliga nyhetsbrevet samt övrig administration. Informatörerna ansvarar för att kommunikationskanalerna är tidsenliga. Informatörerna samarbetar med övriga utskottsfunktionärer i förverkligandet av sina uppgifter. Arbetsfördelningen mellan informatörerna överenskommes separat med de nya informatörerna. Uppgiften kräver förmåga att arbeta på finska och vid behov även på engelska.

För vem passar uppgiften?

Informatörsuppgiften lämpar sig för vem som helst som trivs med pennan i hand och som är intresserad av utvecklingssamarbete och innehållsproduktion. I uppgiften kan egna kunskaper och kreativitet tillämpas både visuellt och verbalt. Informatörsuppgiften är inte speciellt arbetskrävande men informatörerna bör delta regelbundet på utvecklingsutskottets möten och evenemang. 

Vad kan jag ha för nytta av informatörsuppgiften?

Som informatör får du använda dina skrivkunskaper och ditt datatekniska kunnande samt utvecklas som innehållsproducent. Uppgiften ger nyttiga arbetslivs- och kommunikationsfärdigheter och ger samtidigt en bred uppfattning om HUS och utvecklingssamarbetsutskottets verksamhet och om utvecklingssamarbete överlag. I och med HUS nya uttryck får informatören i år delta i förnyandet av sociala medier och i idéarbetet. Att vara informatör är roligt, kreativt och nyttigt!

Du kan inleda uppgiften genast eller när höstterminen börjar. Om du börjar genast kan du arbeta parallellt med den nuvarande informatören och således bekanta dig med utskottets verksamhet och uppgiften i lugn takt. Då börjar det självständiga arbetet först på hösten. 

Ta kontakt om du blev intresserad eller vill ha mer information:

Emma Koponen
Ordförande för utvecklingssamarbetsutskottet 2019
emma.a.koponen@helsinki.fi 

Du kan även bifoga en kort presentation om dig själv och varför du är intresserad av informatörsuppgiften. 

Välkommen med i utvecklingssamarbetsutskottet!
Mera information hittas här: 
https://www.facebook.com/HYYKehyvaliokunta/