Media och arkiv

HUS Toivo Laitinen och Iiris Niinikoski kandiderar för FSF:s styrelse för 2015

01.10.2014

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) har utsett sina kandidater till styrelsen för Finlands studentkårers förbund (FSF) för 2015. HUS kandidater till FSF:s styrelse är politices studerande Toivo Laitinen och pedagogie kandidat Iiris Niinikoski. Båda verkar i HUS styrelse i år.

Toivo Laitinen studerar ekonomisk historia och socialhistoria för femte året. I HUS styrelse har han ansvarat för arbetslivsfrågor, internationella ärenden och internationell högskolepolitik. Förutom sina förtroendeuppdrag i studentkåren har Laitinen också en suppleantpost i Helsingfors stads biblioteks- och kulturnämnd som representant för de gröna.

Iiris Niinikoski studerar femte året till klasslärare med huvudämnet pedagogik. Niinikoski har verkat som vice ordförande i HUS styrelse och har ansvarat för koordineringen av intressebevakningen, bl.a. har hon varit ordförande för ledningsgruppen för intressebevakningen och har ansvarat för HUS påverkansarbete inför *riksdagsvalet 2011*EU-parlamentsvalet 2014*riksdagsvalet 2015*. Niinikoski har bred erfarenhet av arbete på olika nivåer i universitetets förvaltning och av föreningsverksamhet.

”Riksdagsvalet nästa år är en verklig utmaning för FSF och också för alla studentkårer. Jag vill vara med om att driva en kampanj, där studentkårerna har reella påverkningsmöjligheter och verktyg för att driva ett projekt som är gemensamt för hela studentrörelsen”, konstaterar Niinikoski. ”Vi måste tillsammans se till att man inte prutar på kunnande, bildning och utbildning i framtiden.”

”2015 kommer att vara ett viktigt år för studentrörelsen. Valet, det kommande regeringsprogrammet och den framtida finansieringen av SHVS är stora frågor”, konstaterar Toivo Laitinen. ”FSF måste vara en instans som jobbar för ett framgångsrikt framtida Finland och som försvarar ett samhälle där det råder social rättvisa och tolerans.”

”Under valåret behövs det goda lobbare och kommunikatörer i FSF, personer med gedigen erfarenhet från FSF:s intressebevakningsfält. HUS har glädjen att föreslå två kompetenta påverkare till styrelsen. Iiris har i år koordinerat HUS intressebevakning och har därmed fått ett brett och djupt kunnande i frågor som är aktuella i studentrörelsen. Iiris är en effektiv lobbare som man lugnt kan sätta att diskutera såväl med gulnäbbsgrupper som med statsrådet”, konstaterar HUS generalsekreterare Katri Korolainen.

”Toivo har i år övertygat främst genom sin förmåga att nätverka och med sin politiska instinkt. Han har noga satt sig in i sitt uppgiftsområde och är därmed en målinriktad bevakare av studenternas intressen”, summerar HUS styrelseordförande Anna-Maija Riekkinen.

FSF väljer styrelse för 2015 på sin förbundskongress i Korpilampi i Esbo den 21–22 november. FSF bevakar studenternas intressen på riksnivå och tar ställning i frågor som rör utbildningspolitik och socialpolitik samt i internationella frågor.