Media och arkiv

HUS styrelse har beslutat om sina ansvarsområden

14.01.2015

Styrelsen för Studentkåren vid Helsingfors universitet har konstituerat sig och beslutat om styrelsemedlemmarnas arbetsfördelning och ansvarsområden på sitt möte 12 januari. Den nya styrelsen börjar genomföra målprogrammet som godkändes av HUS delegation i slutet av förra året. Det finns tre huvudmål för året 2015: riksdagsvalet, universitetets 375-årsjubileum och utveckling av frivilligarbete inom studentkåren.

HUS styrelse har beslutat att fördela uppföljningsansvar enligt följande:

Mari Kyllönen: styrelseordförande
tel. 050 543 9610
Pilvi Nummelin: styrelsens vice ordf., koordinering av intressebevakning, HUS Gruppen, hälsa
tel. 050 5950328
Otso Heiskanen: ordförande för ekonomidirektionen, frändefolk
tel. 050 595 0324
Alviina Alametsä: stadsfrågor, likabehandling, studerande med familj
tel. 050 595 0318
Miran Hamidulla: föreningar, miljöfrågor
tel. 050 543 9615
Susanna Jokimies: nya studerande och tutorering, internationella ärenden, biståndsarbete
tel. 050 546 9611
Ella Keski-Panula: boende, utkomst
tel. 050 325 9175
Minna Mäkitalo: arbetslivet, utvecklingsarbetet
tel. 050 595 0329
Mimmi Piikkilä: kommunikation, riksdagsvalet
tel. 050 595 0327
Hanna Piitulainen: utbildningspolitik, samarbete med Studerandenas Idrottsförbund OLL
tel. 050 576 5073
Pasi Pykälistö: kultur, universitetets 375-årsjubileum, tvåspråkighet
tel. 050 325 8041
Vihtori Suominen: utbildningspolitik
tel. 050 543 9612

Alla e-postadresser är i formen: namn.efternamn[at]hyy.fi

Ytterligare information:
Mari Kyllönen, styrelseordförande
tel. 050 543 9610
mari.kyllonen[at]hyy.fi