Media och arkiv

HUS stöder personalen: Vaktbolaget G4S bort från universitetet

20.02.2015

Helsingfors universitet ska snart välja en ny leverantör av säkerhetstjänster. För tillfället erbjuds dessa tjänster av det multinationella vaktbolaget G4S, ett företag som har gjort sig skyldigt till allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna på Västbanken, som står under israelisk militär ockupation.

 

I slutet av 2013 beslöt HUS delegation att utreda och avsluta alla sina ekonomiska förbindelser till de olagliga bosättningarna på Västbanken. I maj 2014 startade universitetets personal en namninsamling, där man bad universitetets förvaltning att sluta samarbeta med G4S. Insamlingen undertecknades bl.a. av Forskarföreningen vid Helsingfors universitet ry.

 

G4S levererar bland annat utrustning och tjänster till:

 

1) det israeliska fängelsesystemet på den ockuperade Västbanken. I det israeliska fängelsesystemet försiggår bland annat tortyr, långvarigt fängslande utan rättegång samt fängslande av minderåriga och barn.1

 

2) de israeliska bosättningarna på den ockuperade Västbanken. Enligt internationell rätt är bosättningarna olagliga.2

 

I Europa har bland andra universiteten i Oslo och Bergen, King’s College i London och universitetet i Southampton avstått från att sluta avtal med G4S. Andra internationella nyheter är att Bill och Melinda Gates stiftelse (med en portfölj på 40,2 mdr dollar) och Förenade Metodistkyrkan i USA (med en portfölj på mer än 20 mdr) nyligen beslöt att helt sluta investera i G4S.

 

Enligt Helsingfors universitets strategi arbetar universitetet aktivt för mänsklighetens bästa och för ett rättvist samhälle samt axlar sitt ansvar som samhällspåverkare.

 

Deadline för intresserade säkerhetsföretag att anmäla sig till urvalsförfarandet var 12.1. 

 

 

Nu, då urvalsprocessen är igång, ansluter sig HUS till personalens uppmaning: Vi ber att Helsingfors universitet inte ska sluta något nytt avtal med G4S istället för det avtal som gick ut november och att universitetet helt ska sluta köpa tjänster av G4S.

 

 

1. http://whoprofits.org/sites/default/files/WhoProfits-PrivateSecurity-G4S.pdf

 

2. http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/FFM/FFMSettlements.pdf