Media och arkiv

HUS servicebyrån flyttar

12.04.2017

Servicebyrån flyttar till en ny lokal vid Hansakäytävä på Kaivopiha (Mannerheimvägen 5 C). Lokalen är densamma som Kolmen Sepän kirjakauppa har använt för flera år.

Sista öppethållningsdag i gamla utrymmen i Nya Studenthuset är onsdagen 26.4, och vid Hansakäytävä öppnas byrån onsdagen 3.5.

Linjesaneringen i Nya Studenthusets A-trappuppgång torde vara färdig i slutet av september 2017 när servicebyrån återvänder till centralkansliet.

Se kontaktinformation och öppetider: https://hyy.helsinki.fi/sv/kontakt-och-faq/servicebyr%C3%A5n