Media och arkiv

HUS söker studentrepresentanter till studiestödsnämnden

14.04.2014

Vid Helsingfors universitet finns en studiestödsnämnd, vars uppgift det bl.a. är att följa med hur studierna framskrider samt på eget initiativ eller på FPA:s eller studerandes begäran ge ett utlåtande om hur studierna framskrider. Studiestödsnämnden behandlar bl.a. frågor gällande beviljandet eller förlängandet av studiestöd. Nämnden möts i genomsnitt en gång i månaden.

Studentkåren vid Helsingfors universitet utser tre studentrepresentanter och suppleanter för tiden 1.5.2014–31.7.2016.

Motiverade ansökningar riktas till studentkårens styrelse och ska lämnas in senast tisdagen 22.4. klockan 12 via www.halloped.fi-systemet som administreras av studentkåren. Studentkåren hoppas få sökande av olika kön. Mera information ger HUS sakkunniga Katja Långvik, katja.langvik@hyy.fi, tfn. 050 543 9608.