Media och arkiv

HUS söker studentrepresentant till studiestödsnämnden

26.04.2013

Styrelsen för studentkåren vid Helsingfors universitet söker en studentrepresentant till studiestödsnämnden för återstoden av pågående period fram till 30.4.2014.

Studiestödsnämnden är ett lagstadgat förtroendeorgan. Dess uppgifter är att
- specificera de allmänna kriterierna för bedömning av heltidsstudier och studieframgång samt den tillräckliga omfattningen av studier under sommartid och utomlandsstudier utanför egentliga utbytesprogram,
- avge utlåtanden om enskilda studerande angående heltidsstudier och studieframgång för att ompröva förutsättningarna för utbetalning av studiestöd
- avge utlåtanden om huruvida en studerande som beviljats statsgaranti för studielån och slutfört sin examen är berättigad till studielånsavdrag,
- besluta om förutsättningarna för att förlänga stödtiden för studerande som redan har utnyttjat det maximala antalet stödmånader för sin examen.

Fritt formulerade, undertecknade och till studentkårens styrelse riktade ansökningar bör vara HUS centralkansli tillhanda (Mannerheimvägen 5 A, 2 vån, 00100 Helsingfors) senast 13.5  kl. 13. Mera information ger HUS sakkunniga Katja Långvik: katja.langvik(at)hyy.fi, tfn 050 543 9608.