Media och arkiv

HUS söker sakkunnig för utbildningspolitik

29.01.2018

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) är ett offentligrättsligt samfund med 27 000 universitetsstuderande som medlemmar, och verkar som intressebevaknings- och serviceorganisation för sina medlemmar och medlemsföreningar.

HUS söker en ny sakkunnig för utbildningspolitik för en tillsvidareanställning från och med den 19 februari eller enligt överenskommelse.

Vill du vara med och utveckla undervisningen vid Helsingfors universitet till den bästa möjliga? Är du intresserad av digitaliseringen av utbildningen och nya metoder för lärande? Snappar du upp nya trender i arbetslivet? Drömmer du om en karriär där du direkt kan påverka både den finländska utbildningspolitiken och studenternas liv?  Om du kan och vill bedriva god intressebevakning och informera om den är du rätt person för oss. Förutom att du har högkolepolitiskt engagemang passar du också in i vår avspända och duktiga arbetsgemenskap.

I ditt arbete ansvarar du bland annat för utvecklingen av utbildningen och för att observera undervisningsrelaterade förändringar samt för kontakterna mellan studierna och arbetslivet. Dessutom ansvarar du för att föredra ärenden inom ditt eget område för HUS styrelse. Till dina uppgifter hör också att informera om utbildningspolitiska frågor, både internt på kansliet och externt, exempelvis genom att träffa intressentgrupper och vara aktiv i de sociala medierna. 

Vi är:

En studentkår med cirka 27 000 medlemmar
En effektiv, aktiv och passionerad intressebevakare
En engagerad och ungdomlig arbetsgemenskap bestående av bland annat 8 sakkunniga och 12 styrelsemedlemmar, som sköter saker tillsammans på ett sakkunnigt och avspänt sätt.

Av dig förväntar vi oss:

Grundläggande kunskaper om högskolepolitiken och de nu rådande trenderna inom den
Synpunkter på omvälvningen i arbetslivet
Noggrannhet i arbetet, förmåga att hantera också stora helheter
Ett självständigt grepp, förmåga att arbeta i team och problemlösningsfärdigheter
Intresse för lärande och utveckling av undervisningen
Högskolestudier
Vilja att utvecklas som expert på utbildningspolitik
Kommunikationsfärdigheter

Av oss får du:

Intressanta, självständiga och utmanande arbetsuppgifter
Lön enligt studentkårernas kollektivavtal (2 270,85 €/mån) med eventuella utbildnings- och erfarenhetstillägg
Utbildnings- och utvecklingsmöjligheter
Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete
Härliga kolleger

Ansökningstiden går ut söndagen den 11 februari kl. 23.59. Skicka en fritt formulerad ansökan på högst en sida och bifoga din meritförteckning. Skicka ansökan till adressen hallinto@hyy.fi med rubriken "Sakkunnig". Intervjuerna hålls tisdagen den 13 februari. Valet görs på HUS styrelsemöte torsdagen den 15 februari.

Mer information ger generalsekreterare Aaro Riitakorpi (0400 816 426), aaro.riitakorpi@hyy.fi.

HUS betonar mångfald och likabehandling i sin verksamhet. Vi efterlyser så många sökande med olika bakgrunder som möjligt.