Media och arkiv

HUS söker medlemmar till VALIOJOUKKO

11.02.2014

Tycker du att HUS utskottsverksamhet kunde bli bättre på någon punkt? Borde studentkåren komma närmare medlemmarna? Om du svarade ja, så behöver vi JUST DIG!
Vi söker nuvarande och före detta studentkårsaktiva som vill vara med i en arbetsgrupp som ska utveckla utskottsverksamheten. Arbetsgruppen VALIOJOUKKO ska utreda hur både HUS och andra studentkårer organiserar sin frivilligverksamhet. Avsikten är att arbetet ska resultera i konkreta förslag om hur studentkårens frivilligverksamhet kunde utvecklas. Vi hoppas få med så många deltagare som möjligt med olika utskottsbakgrund.

Arbetsgruppen sammanträder på våren och den ska ha slutfört sitt arbete före sommaren. Arbetsgruppen fungerar på finska. Det första mötet hålls onsdag 19.2 kl. 17.00 i mötesrum Sparre (Mannerheimvägen 5 A, 2 vån., lokalen är tyvärr inte tillgänglig). Arbetsgruppen leds av den erfarna utskottsaktivisten FD Tuomas Pernu.
Anmäl dig senast 18.2 via denna länk:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/48748/lomake.html

Varmt välkommen!
Mera information ger vice ordförande i HUS styrelse Iiris Niinikoski (iiris.niinikoski (at) hyy.fi, 050 595 0328) och ordförande för arbetsgruppen VALIOJOUKKO Tuomas Pernu (tuomas.pernu (at) helsinki.fi, 044 291 3545)