Media och arkiv

HUS söker föreningssakkunnig

01.03.2018

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) är ett offentligrättsligt samfund med 27 000 universitetsstuderande som medlemmar, och verkar som intressebevaknings- och serviceorganisation för sina medlemmar och medlemsföreningar.

HUS söker en ny föreningssakkunnig för en tillsvidareanställning från och med den 19 mars eller enligt överenskommelse.

Vill du arbeta för att möjliggöra studenternas egen verksamhet? Gillar du att ordna utbildningar och evenemang? Känner du studentorganisationsverksamheten, föreningslagen och principerna för en god förvaltning som dina egna fickor? Vill du utveckla HUS föreningstjänster så de blir ännu bättre? Är du dessutom intresserad av att utveckla studenternas lokaler, har du erfarenhet av att upprätthålla olika register, och kan du kommunicera effektivt? Om du svarar ja på en eller flera frågor är du den vi söker. 

I dina uppgifter som föreningssakkunnig ingår bland annat  att planera och genomföra utbildning, rådgivning och information riktad till föreningarna inom HUS och att samordna och utveckla föreningstjänsterna och föreningsbidragen. Dessutom hör det till ditt arbete att upprätthålla studentkårens föreningsdatabaser och samordna utdelningen av föreningsbidrag. Den sakkunniga föredrar också föreningsärenden i HUS ekonomidirektion och sköter föreningarnas lokalrelaterade ärenden inom HUS.

Vi är:

En studentkår som omfattar cirka 250 till största delen finskspråkiga studentföreningar. En del av föreningarna är svenskspråkiga och en del engelskspråkiga.
En engagerad och ungdomlig arbetsgemenskap bestående av bland annat 8 sakkunniga och 12 styrelsemedlemmar, som sköter saker tillsammans på ett sakkunnigt och avspänt sätt.

Av dig förväntar vi oss:

Kännedom om studentorganisationer och studentkultur 
Erfarenhet av ekonomin och förvaltningen i föreningar
Goda IT-kunskaper
Förmåga att arbeta under press
Goda kommunikations- och interaktionsfärdigheter
Goda kunskaper i finska
Goda kunskaper i engelska
Högskolestudier
Erfarenhet av att ordna evenemang eller utbildningar
Förmåga att uppfatta omfattande helheter och tillägna sig nya saker

Av oss får du:

Intressanta, självständiga och utmanande arbetsuppgifter
Lön enligt studentkårernas kollektivavtal (2 270,85 €/mån) med eventuella utbildnings- och erfarenhetstillägg
Utbildnings- och utvecklingsmöjligheter
Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete
Härliga kolleger

Ansökningstiden går ut söndagen den 11 mars kl. 23.59. Skicka en fritt formulerad ansökan på högst en sida och bifoga din meritförteckning. Skicka ansökan till adressen hallinto@hyy.fi med rubriken "Sakkunnig". Intervjuerna ordnas den 13 mars mellan kl. 12 och kl. 17. Valet görs på HUS styrelsemöte torsdagen den 15 mars.

Tilläggsinformation ger generalsekreterare Aaro Riitakorpi (0400 816 426), aaro.riitakorpi@hyy.fi och föreningssakkunniga Emi Maeda (050 537 3798), emi.maeda@hyy.fi 

HUS betonar mångfald och likabehandling i sin verksamhet. Vi efterlyser så många sökande med olika bakgrunder som möjligt.