Media och arkiv

HUS söker en utbildningspolitiskt sakkunnig

13.10.2017

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) är ett offentligrättsligt samfund med mer än 27 000 universitetsstudenter som medlemmar. HUS fungerar som intresse- och serviceorganisation för medlemmarna och de föreningar som verkar inom studentkåren. 

HUS söker en utbildningspolitiskt sakkunnig som brinner för högskolepolitik för en fast anställning från och med 6.11. eller enligt överenskommelse.

Tänder du på utbildningspolitik? Bra, för det gör vi också. Är det bästa du vet att bevaka studenternas intressen? Härligt. Drömmer du om en karriär där du verkligen kan påverka studenternas liv? Det får du hos oss. Vi vill ha dig om du talar flytande högskolepolitiska, men kan förklara saker på ett lättbegripligt sätt, om du ivrar för att stöda studentrepresentanterna vid Helsingfors universitet och om du har stenhård koll på det som sker inom högskolepolitiken. Förutom att du har högkolepolitiskt engagemang passar du också in i vår avspända och duktiga arbetsgemenskap.

I ditt arbete ansvarar du bland annat för val av studentrepresentanter i förvaltningen, du utbildar dem och motiverar dem i arbetet och har aktiv kontakt med dem. Frågor som gäller studenternas rättsskydd hör också till ditt ansvarsområde. Dessutom ansvarar du för att föredra ärenden inom ditt eget område för HUS styrelse. Till dina uppgifter hör också att informera om utbildningspolitiska frågor, både internt på kansliet och externt, exempelvis i de sociala medierna.

Vi är:
En studentkår med cirka 27 000 medlemmar
En effektiv, aktiv och passionerad intressebevakare
En engagerad och ungdomlig arbetsgemenskap bestående av bland annat 8 sakkunniga och 12 styrelsemedlemmar, som sköter saker tillsammans på ett sakkunnigt och avspänt sätt

Av dig förväntar vi oss:
Grundläggande kunskaper om högskolepolitiken och de nu rådande trenderna inom den
Insikt i högskoleförvaltningen
Noggrannhet i arbetet, förmåga att hantera också stora helheter
Ett självständigt grepp, förmåga att arbeta i team och problemlösningsfärdigheter
Kommunikationsfärdigheter
Högskolestudier
Vilja att utvecklas som expert på utbildningspolitik

Av oss får du:
Intressanta, självständiga och utmanande arbetsuppgifter
Lön enligt studentkårernas kollektivavtal (2 270,85 €/mån) med eventuella utbildnings- och erfarenhetstillägg
Utbildnings- och utvecklingsmöjligheter
Härliga kolleger

Ansökningstiden går ut torsdag 26.10. klockan 12.00. Skriv ett fritt formulerat ansökningsbrev på max. en sida och bifoga meritförteckning. Skicka ansökan med bilagor till adressen hallinto@hyy.fi, använd rubriken ”Asiantuntija”. Intervjuerna hålls måndag 30.10. eller tisdag 31.10. Valet görs på HUS styrelsemöte torsdag 2.11. Mera information ger styrelsens ordförande Laura Luoto (050 543 9610) eller utbildningspolitiskt sakkunniga Aaro Riitakorpi (050 543 8460). E-post: fornamn.efternamn@hyy.fi.

I sin verksamhet betonar HUS pluralism och likabehandling. Vi önskar oss så många sökande som möjligt med olika bakgrund.