Media och arkiv

HUS söker en ordförande för HUS Gruppens styrelse

09.02.2018

HUS Gruppen är en ansvarsfull och solid, diversifierad koncern som verkar i fastighets-, restaurang-, inkvarterings- och placeringsbranschen.

HUS söker en ordförande för HUS Gruppens styrelse. Den som söker ordförandeposten i HUS Gruppens styrelse ska ha gedigen erfarenhet av HUS Gruppens ägarförvaltning och synpunkter på hur affärsverksamheten kan utvecklas. Ordföranden ska vara nuvarande eller tidigare medlem i HUS. För att kunna sköta uppdraget framgångsrikt krävs ledarskapsförmåga, ansvarsfullhet och förmåga att samarbeta med både ägaren och koncernledningen samt insikter i studielivet. Arbetet är delvis mycket självständigt och tämligen tidskrävande.

Ordföranden får ett arvode.

Ordföranden leder styrelsen och dess utskott och föredrar de ärenden som ska behandlas på bolagsstämman. Som meriter betraktar vi erfarenhet av studentkårsaktivitet och av företagsverksamhet utanför studentkåren.

HUS Gruppens styrelse fungerar som styrelse för studentkårens fastighetsekonomi och för Oy HUS-Bolagen Ab. Styrelsen bereder målbudgetar för de fastigheter som studentkåren äger, bereder bokslut och fastighetsärenden som delegationen beslutar om samt övervakar fastigheternas ekonomi och godkänner inom ramen för sin behörighet investeringar som rör fastigheterna. Gruppens styrelse övervakar och leder också studentkårens investeringsverksamhet. Mer information om HUS Gruppen finns på adressen yhtyma.hyy.fi.

Mandatperioden för HUS Gruppens styrelseordförande är 4/2018–3/2019. Fritt formulerade ansökningar med meritförteckning riktas till HUS styrelse och skickas till adressen Studentkåren vid Helsingfors universitet, Mannerheimvägen 5 A, 2 vån., 00100 Helsingfors eller elektroniskt till adressen hallinto@hyy.fi. Ansökningarna ska vara framme senast 18.2.2018 kl. 23.59. En del sökande kallas till intervjuer som hålls med början 23.2.2018 kl. 16 i Studentkåren (Mannerheimvägen 5 A, 2 vån.). Vi meddelar de sökande som kallas till intervju senast 21.2.2018.

Mer information:
Lauri Linna, HUS styrelseordförande 2018 (lauri.linna@hyy.fi)