Media och arkiv

HUS och WSC-nätverket: Helsingfors behöver fler studentbostäder än föreslaget

10.02.2016

HUS gav idag tillsammans med World Student Capital -nätverket (WSC) sitt utlåtande till Helsingfors stadsstyrelse om utkastet till målprogram för boende och med det sammanhängande markanvändning 2016 (AM-programmet) (länken går till en sida på finska). I utkastet är målet för student- och ungdomsbostadsproduktionen detsamma som i föregående program, d.v.s. 300 bostäder i året. I sitt utlåtande påminner WSC-nätverket om att ett tillräckligt studentbostadsutbud bevisligen har en stor betydelse för Helsingfors dragningskraft som studiestad för studerande som kommer från andra delar av landet och utomlands ifrån. Nätverket kräver därför att enbart studentbostädernas årsproduktionsmål vore minst 300 bostäder och att man borde definiera ett separat mål för ungdomsbostadsproduktionen utifrån dess målgrupps behov. Dessutom föreslåt nätverket att studentbostädernas parkeringsplatsnorm luckras upp betydligt. En skälig norm vore 1 bilplats per 1 000 kvadratmeter våningsyta.

Läs hela utlåtandet (på finska).