Media och arkiv

HUS nominerar Krista Laitila till FSF:s ordförande och Titta Hiltunen och Topias Tolonen till styrelsen

11.10.2018

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) nominerar pedagogie kandidat Krista Laitila till ordförande för styrelsen för Finlands studentkårers förbund samt politices studerande Titta Hiltunen och filosofie magister, politices studerande Topias Tolonen till styrelsemedlemmar år 2019. 

Laitila, 25, studerar pedagogik och har i år varit vice ordförande för HUS styrelse med ansvar för samordningen av jubileumsåret HUS150 och dess intressebevakningsfokus. Hon har också ansvarat för intressebevakningen i fråga om studenter med familj, förankrat likabehandlingen och förbättrat universitetsdemokratin i förvaltningsorganen vid Helsingfors universitet. 

''Riksdagsvalet, EU-valet och det eventuella landskapsvalet är viktiga för hela studentrörelsen. Som ordförande skulle jag arbeta för avgiftsfri och tillgänglig utbildning och stödet för den unga generationens mentala hälsa och ork. Studentrörelsen spelar också en roll för att främja jämlikheten och göra den synlig i studenternas vardag'', säger Laitila. 

Titta Hiltunen har i år ansvarat för försörjningsfrågor, landskaps- och riksdagsvalet och stads- och boendefrågor i styrelsen. Hiltunen, 26, studerar politisk historia och har deltagit i utvecklingen av nya påverkansmetoder som Studentsimulatorspelet som visar de många utmaningar som studenterna möter när de ska försörja sig. Dessutom har hon för studentkårens räkning lämnat in ett klagomål till riksdagens justitieombudsman gällande tolkningen av vem som utgör ett hushåll vid beviljandet av allmänt bostadsbidrag. I FSF:s styrelse motiveras hon av den förestående reformen av den sociala tryggheten.

''Studentrörelsens stora mål nästa år är att få med studenterna i totalreformen av den sociala tryggheten. Studenterna är också människor och har också rätt till en tillräcklig social trygghet precis som alla andra'', säger Hiltunen. 

Topias Tolonen, 24, har ansvarat för kommunikation, utbilningspolitik och internationella frågor i HUS styrelse. Han har särskilt arbetat med frågor som rör läsårsavgifterna för studenter från länder utanför EU och EES, studenternas delaktighet och universitetets internationaliseringsstrategier. Dessutom har han utvecklat HUS processer för reaktiv kommunikation och deltagit aktivt i påverkansarbetet inom universitetet.

Tolonen som studerat tillämpad matematik och ekonomi har samlat erfarenhet särskilt inom utvecklingen av internationalismen på Finlands högskolefält.

''Finlands EU-ordförandeskap är en möjlighet för FSF att föra fram den finländska studentrörelsens värden både under ordförandeskapsperioden och inför EU-valet. Det nationella högskolefältet står på tröskeln till internationalisering och de följande åren är en kritisk period för det finländska högskolefältets framtid.  EU-ordförandeskapet är en chans för FSF att visa Europa den utbildningspolitiska intressebevakning som bedrivs i Finland och samtidigt främja utbildningens tillgänglighet i större skala'', säger han.

''Laitila övertygar med sin intressebevakningserfarenhet. Hon har en vision om utvecklingen av organisationen och ett bra ledargrepp. Hiltunen har ett gediget kunnande och är motiverad att skapa en jämlikare studentrörelse. Tolonen är en kreativ expert som går igång på både internationell intressebevakning och utbildningspolitik'', säger HUS styrelseordförande Lauri Linna om kandidaterna.

FSF väljer styrelse för 2019 på sitt förbundsmöte 16–17.11.2018 i Otnäs.  FSF bevakar studenternas intressen på riksnivå och tar ställning i utbildningspolitiska, socialpolitiska och internationella frågor.

Mer information:

Krista Laitila
krista.laitila@hyy.fi
050 5950328

Titta Hiltunen
titta.hiltunen@hyy.fi
040 8270361

Topias Tolonen
topias.tolonen@hyy.fi
040 5345896

Lauri Linna, HUS styrelseordförande
lauri.linna@hyy.fi
050 543 9610