Media och arkiv

HUS Marko Rosenholm föreslås till FSF:s styrelse för 2014

17.10.2013

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) föreslår farmaceuten Marko Rosenholm till styrelsen för Finlands studentkårers förbund för år 2014. I år har Rosenholm verkat i HUS styrelse, där han har ansvarat för arbetslivs- och boendefrågor.

Rosenholm är 25 år och studerar till provisor på sjätte året. I HUS delegation har han representerat De gröna vid HUS. Han har även varit aktiv i sin fakultetsförening, i HUS utskott och har varit studentrepresentant i förvaltningen. Rosenholm verkar också som ersättare i social- och hälsovårdsnämnden i Helsingfors.

Mera information:
HUS generalsekreterare Katri Korolainen paasihteeri(at)hyy.fi, 0400 816 426
HUS styrelseordförande Lauri Koskentausta, lauri.koskentausta(at)hyy.fi , 050 543 9610
Marko Rosenholm, marko.rosenholm(at)hyy.fi, 050 595 0329