Media och arkiv

HUS kandidat Titta Hiltunen invald i FSF:s styrelse

19.11.2018

HUS (Studentkåren vid Helsingfors universitet) kandidat Titta Hiltunen har valts in i styrelsen för Finlands studentkårers förbund (FSF) för år 2019. 

Hiltunen studerar politisk historia och i år har hon varit ansvarig för försörjningsfrågor, landskaps- och riksdagsvalarbetet samt stads- och boenderelaterad intressebevakning i HUS styrelse. 

‘’Studentrörelsens stora mål nästa år är att få med studenterna i totalreformen av den sociala tryggheten. Studenterna är också människor och har också rätt till en tillräcklig social trygghet precis som alla andra”, säger Hiltunen. 

Sju kandidater sökte styrelseplatserna i FSF och fyra personer ordförandeposten. HUS övriga kandidater var Topias Tolonen för FSF:s styrelse och Krista Laitila för ordförandeposten. 

FSF:s förbundsmöte ordnades i Otnäs den 16–17 november 2018. FSF bevakar studenternas intressen på riksnivå och tar ställning i utbildningspolitiska, socialpolitiska och internationella frågor.

Mötet fattade också beslut om nästa års verksamhetsplan och FSF:s nya policydokument. Till ordförande valdes Sanni Lehtinen (Tamy) och till styrelsen förutom Hiltunen Heidi Rättyä (JYY), Helmi Andersson (ÅAS), Kim Kujala (VYY), Roope Tukia (Tamy) och Suvi Vendelin (AUS).

HUS gratulerar den nyvalda styrelsen!