Media och arkiv

HUS: Gatorna på centrumcampus måste stängas för biltrafik

01.10.2012

Ställningstagande 1.10.2012

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) kräver att gatorna som förenar de viktigaste universitetsbyggnaderna på centrumcampus ska göras till gågator. Att stänga gatorna för biltrafik skulle göra campusområdet trivsammare och dessutom göra det lättare för fotgängare och cyklister att röra sig i området.

Universitetet syns mycket dåligt i gatubilden, trots att Helsingfors universitet är Finlands största och äldsta lärosäte. ”Ett trevligt campus med gågator skulle få dem som rör sig i staden att notera att det faktiskt finns ett högklassigt universitet i centrum. På så sätt skulle Helsingfors varumärke som universitetsstad stärkas”, tror HUS styrelseordförande Jannica Aalto.
I och med att Helsingfors universitets nya huvudbibliotek (Kajsabiblioteket) har öppnats har det skett stora förändringar i de interna trafikarrangemangen på centrumcampus. Små institutionsbibliotek har koncentrerats till ett enda stort bibliotek och därmed har gång- och cykeltrafiken längs Fabiansgatan till bibliotekets huvudingång ökat permanent.

HUS kräver därför att man på Helsingfors universitets centrumcampus gör Fabiansgatan mellan Alexandersgatan och Kajsaniemigatan samt de delar av Kyrkogatan och Universitetsgatan som ligger mellan Unionsgatan och Fabiansgatan till gågator. Från Fabiansgatan skulle man fortfarande kunna köra ut ur tunneln till Kajsaniemigatan.

”Då huvudbiblioteket byggdes var en del av Fabiansgatan stängd i över ett års tid och trafiken i Helsingfors grötade ändå inte till sig”, påminner Jannica Aalto. ”På de gatuavsnitt som stängs för bilar kunde man placera länge efterlängtade cykelparkeringar samt bänkar och planteringar som ökar trivseln. Universitetsfolket skulle kunna göra gatorna till en del av ett levande, gemensamt campus”, påpekar Aalto.

Före kommunalvalet frågar HUS kommunalvalskandidaterna om de förbinder sig till att arbeta för ett bilfritt centrum och för två andra mål som är viktiga för studenterna. Kandidaternas åsikter kan man bekanta sig med på adressen www.hyy.fi/initiativ.

STUDENTKÅREN VID HELSINGFORS UNIVERSITET
Jannica Aalto                                  
styrelseordförande

Katri Korolainen-Virkajärvi                   
generalsekreterare

Mera information: styrelsemedlem Hanna Hannus, hanna.hannus(at)hyy.fi, tfn 050 576 5073