Media och arkiv

HUS: Förhandlingarna med körerna om Gamla studenthuset fortsätter

02.02.2015

Studentkåren vid Helsingfors universitet kommer att fortsätta förhandla om musikkorporationernas övningslokaler i Gamla studenthuset. Förvaltningsdomstolen i Helsingfors konstaterade 28.1.2015, att HUS delegation inte har agerat i enlighet med HUS stadgar då den i augusti 2013 fastställde ett beslut från HUS styrelse om användningen av Gamla studenthuset. Helsingfors tingsrätt har dock inte ännu avgjort ett ärende som rör ägande- och användningsrätten till lokalerna i Gamla studenthuset. HUS har hyrt ut Gamla studenthuset till Royal Ravintolat Oy sedan januari 2014.

 

HUS ska nu utreda vilka följderna av förvaltningsdomstolens avgörande är och fortsätter förhandla med musikkorporationerna som blivit bortflyttade från musiksalen i Gamla studenthuset.

 

– Under hela denna process, sedan våren 2013, har vi haft en öppen dialog med körerna och vi kommer att fortsätta förhandla med dem om användningen av Gamlastudenthuset, konstaterar HUS styrelseordförande Mari Kyllönen.

 

Beslutet påverkar inte HUS rätt att besluta om sina egna lokaler

 

Förvaltningsdomstolens avgörande berör den paragraf i HUS stadgar som förpliktigar HUS att ”ägna särskild uppmärksamhet åt att bevara Gamla studenthusets traditioner och trygga den verksamhet som studentkåren och olika studentorganisationer bedriver där”. Förvaltningsdomstolen anser i sitt avgörande att HUS inte har följt sina egna stadgar i tillräcklig omfattning.

 

– Som vi ser det innebär beslutet inte att körerna av tradition har rätt att utnyttja musiksalen i Gamla studenthuset, som ägs av HUS. Domstolens beslut påverkar inte heller på något sätt giltigheten eller innehållet i hyresavtalet mellan HUS och Royal Ravintolat om användningen av Gamla studenthuset, påpekar Kyllönen.
Kyllönen påpekar att förvaltningsdomstolens tolkning handlar om huruvida HUS har följt sina egna stadgar.

 

Tvistefrågan om användningsrätten till lokalerna i Gamla studenthuset har varit anhängigt i Helsingfors tingsrätt sedan hösten 2013 och ärendet väntar fortfarande på att tas upp till behandling. Under tiden hoppas Mari Kyllönen att förhandlingarna med musikföreningarna fortsätter som förr.

 

– Affärsverksamheten i Gamla studenthuset hyrdes ut till Royal Ravintolat för att få slut på den förlustbringande verksamheten i huset och för att vi också i framtiden skakunna trygga både intressebevakningen för våra 27 000 medlemmar och en jämlik finansiering av föreningarna som verkar inom studentkåren. Till dem hör också Ylioppilaskunnan Laulajat, Ylioppilaskunnan Soittajat, Akademiska Sångföreningen och Akademiska Damkören Lyran, påpekar Kyllönen.

 

Mera information:
Mari Kyllönen
tfn 050 543 9610
mari.kyllonen[at]hyy.fi