Media och arkiv

HUS donerar kursböcker för att fira invigningen av universitetets huvudbibliotek

10.09.2012

Studentkåren vid Helsingfors universitet deltar i kampanjen Donera en kursbok genom att skänka 1000 euro för anskaffning av kursböcker. Med den donationen kan man skaffa en kursbok till varje fakultet och dessutom blir det pengar över för ospecificerade bokinköp.

Universitetet lanserade i våras kampanjen Donera en kursbok som i enlighet med studenternas önskemål ska skaffa finansiering för att köpa in flera exemplar av de kursböcker som har de längsta köerna. Studentkåren anser att ökad tillgång till kursböcker är ett viktigt led i att få studierna att löpa smidigare.


”På grund av finansieringsmodellen har universitetet nästa år ett stort tryck på sig att få studenterna att samla ihop minst 55 studiepoäng per år. Det målet är lättare att nå om det finns tillräckligt med kursböcker, för det är svårt att tenta om man inte har fått låna någon kursbok”, konstaterar Heikki Luoto, vice ordförande i HUS styrelse.


Med sin donation vill studentkåren också uppmana andra sammanslutningar att delta i talkot för att skaffa flera kursböcker. Därför utmanar HUS alumnerna, professorerna och personalföreningarna vid universitetet att delta i kampanjen. Enskilda professorer och alumner kan också delta genom att donera kursböcker som de har i sin ägo.Mera information: Heikki Luoto, vice ordförande i HUS styrelse, 050 595 0328
http://www.helsinki.fi/insight/kurssikirja/doneraenkursbok.html