Media och arkiv

HUS delade ut stöd för innovativ inlärning

21.05.2012

HUS har i år beviljat stöd till 16 nya studieprojekt som organiseras av studerande. Stöd för innovativa inlärningsformer beviljades till projekt som till exempel utvecklar undervisningsmetoderna, tillämpar teori i praktiken eller främjar studenternas yrkesfärdigheter. Vid utdelningen uppmärksammades speciellt projektorganisatörernas initiativrikedom och inlärningsformer som uppmuntrar studenterna till egen aktivitet.

I år delades sammanlagt 5000 euro ut. Stödsumman fördubblades jämfört med tidigare år. Sammanlagt fick man in 24 ansökningar, av dem beviljades 16 projekt stöd. Antalet ansökningar hade också stigit jämfört med i fjol.

I år beviljades stöd bland annat för en dockteaterkurs för barnträdgårdslärarstuderande, arbetslivsföreläsningar för humanister och en temadag om aggressionshantering för socialpsykologistuderande. Stöd gavs också bland annat för en brainstorming där man vill förena juridikens och u-landsforskningens starka sidor samt för en studiecirkel som använder sig av visuella arbetsmetoder, avsedd för studerande som bedriver Latinamerikastudier.

Följande projekt beviljades stöd (den sökande anges om det är en förening):
Aivomalli, 310€
Kaiken maailman myyttiset hahmot -opintopiiri, Macondo Latinalaisen Amerikan tutkimuksen ainejärjestö, 500€
Kesäopintojen tukeminen, Matematiikan opiskelijaryhmä Matrix ry, 150€
Klinikkailta, HLKS, 250€
Kokeellisten tutkimusmenetelmien tutustumispaja, 400 €
Mannermaisen estetiikan lukupiiri, Aistimus ry, 200€
Mannermaisen filosofian lukuseminaari, 200€
Nukketeatterikoulutus, EBE ry, 500€
Oikeus vs. oikeudenmukaisuus – poikkitiet. aivoriihi, Keho ry, 500 €
Statuksen Anger Management Day, Status ry, 230€
Thain kieli tutuksi, 300€
Tutustu tutkimukseen! - valokeilassa valtio-oppi, VOO ry, 325€
Valokuvaus ja taitto, Tekstiilarit Ry, 300€
Visuaalinen lehtisuunnittelu, Kannunvalajat ry, 250€
Yhteishumanistinen työelämäluentosarja, Humanisticum ry, 385€
Älä droppaa –projekti, TKO-äly ry, 200€