Media och arkiv

HUS delade ut flera förtjänsttecken på sin 144-årsfest 26.11.2012

28.11.2012

Styrelsen för Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) har på sitt jubileumsmöte beviljat flera förtjänsttecken för arbete studentkåren till fromma. Förtjänsttecknen delas ut på HUS 144-årsfest i Gamla studenthuset på kvällen den 26 november.

Studentkårens hederstecken i brett blått band delas årligen ut till en eller flera personer som på ett betydande sätt har främjat studentkårens strävanden eller som studentkåren vill visa sin aktning för. I år ges hederstecknet i brett blått band till utvecklingschef, filosofie magister Ulla Mansikkamäki och politices doctor Sinikka Salo.

Enligt 4 § i studentkårens reglemente för förtjänsttecken kan studentkårens standar ges till ett samfund som har främjat studentkårens strävanden. Studentkårens standar ges till Helsingfors universitets bibliotek.

Förtjänsttecknet i smalt blått band för betydelsefullt och förtjänstfullt arbete studentkåren till fromma får
politices studerande Otto Bruun, kandidaten i naturvetenskaper Markku Hakala, politices magister Anne Sophie Hokkanen, filosofie magister Elina Norros, teologie magister Hannu-Matias Nurmi, filosofie magister Elina Rydman, filosofie doktor Jouni Sirén och politices studerande Martti Tulenheimo.

Förtjänsttecknet för långvarigt och förtjänstfullt arbete studentkåren till fromma får kvestor, ekonomie magister Marjo Berglund, bokföringchef, ekonom Tuula Jaatinen, restaurangchef Maija Jokela, restaurangföreståndare Rispa Kuhlman, civilingenjör Jukka Leinonen, restaurangchef Kirsi Riihilahti, portionerare  Leena Soini, kock Arja Teivaistenaho och restaurangchef Ulla Vanhanen. Detta förtjänsttecken beviljas efter 20 års tjänst vid studentkåren eller i HUS Gruppen.

Priset Magister Bonus – En god lärare 2012 går till professor, Kirsti Lonka från beteendevetenskapliga fakultetetet.

Studentkåren vid Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största studentkår. Till studentkåren hör ca 28 000 grundexamens- och forskarstuderande vid Helsingfors universitet.