Media och arkiv

HUS blodgivningskampanj räddade liv

22.12.2016

HUS kampanj #HYYtymättömät för föreningar inom HUS var en framgång. I årets kampanj ställde sammanlagt hela 334 personer upp som blodgivare. Detta är 70 flera än i fjol, då kampanjen ordnades för första gången. Tack vare HUS-föreningarnas insats kunde 1002 patienter få hjälp, ett strålande resultat.

Vinnare i kampanjen #HYYtymättömät blev veterinärmedicinarnas förening Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys EKY och TKO-äly, ämnesföreningen för dem som studerar databehandling. HUS gratulerar vinnarna, som får en gratis bastukväll i HUS bastu och ett diplom som pris.

Vi tackar alla som deltog, välkomna med för att rädda liv igen nästa år!