Media och arkiv

HUS: Användarna bör betala kostnaderna för bilplatser


18.01.2013

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) vill att normerna för antalet bilplatser luckras upp och att kostnaderna för bilplatser styrs till dem som använder platserna. Stadsstyrelsen i Helsingfors beviljade på sitt möte i måndags en lånegaranti för ett underjordiskt parkeringshus på Busholmen. Kostnaderna ska betalas av invånarna i de husbolag som använder parkeringshuset – också av dem som inte skaffar någon bilplats.

”Kostnaderna för parkeringsplatser borde lösgöras från bostadspriserna. Vi kräver inte ett bilfritt Busholmen, men vi kräver att man i planeringen inte tvingar husbolagen att bygga allt för många bilplatser och att kostnaderna överförs till dem som verkligen använder platserna”, säger HUS styrelseordförande Lauri Koskentausta. Av hushållen i Helsingfors har 54 % ingen bil.

HUS påminner om att Helsingfors stad hösten 2012 i sitt program för markanvändning och boende har förbundit sig till att planera och uppföra bostadsobjekt helt utan bilar eller med bara få bilar i områden med goda kollektivtrafikförbindelser och att kostnaderna för bilplatser för bostadshus effektivare ska allokeras till dem som använder bilplatserna. I det beslut som fattades i måndags agerade staden alltså mot sina egna principer. HUS kräver att staden framöver fäster större vikt vid sina egna principer, bland annat på Busholmen och i Fiskehamnen.

Ett gott exempel på bilfritt byggande är Hoas bostadshus på Busholmen. ”Exemplet Hoas visar att det går att bygga bilfritt och att staden kan göra undantag från bilplatsnormerna. Vi hoppas att andra också skulle ta exempel av Hoas hus på Busholmen”, säger Lauri Koskentausta.

HUS hoppas få se en stad som i högre grad än nu bygger på fungerande kollektivtrafik och där det istället för bilar finns utrymme för människor och mera levande stadskultur på gatorna. ”Vi tror att detta i framtiden är en önskan som delas av allt flera helsingforsare. Ett tecken på det kan man till exempel se på Berghälls uppblomstring: en tätt bebyggd stadsdel med mycket lite plats för bilar har blivit en populär plats att bo på också för familjer och där finns levande stadskultur som utgår från invånarna själva”, konstaterar Koskentausta.

Helsingfors 18.1.2013

Lauri Koskentausta, styrelseordförande
Katri Korolainen, generalsekreterare

Mera information: Marko Rosenholm, 050 543 9611, marko.rosenholm(at)hyy.fi