Media och arkiv

HUS Ada Saarinen och Joel Lindqvist invalda i FSF:s styrelse

20.11.2017

Ada Saarinen och Joel Lindqvist som kandiderade för Studentkåren vid Helsingfors universitet har valts in i styrelsen för Finlands studentkårers förbund FSF år 2018. Både Saarinen och Lindqvist studerar statskunskap.

”Studentrörelsen måste sätta upp tydliga mål för riksdagsvalet år 2018. Där vill jag bidra med mitt kunnande och mitt perspektiv på studenternas socioekonomiska ställning och särskilt på försörjningen och betydelsen av utbildning”, säger Saarinen, 24. Saarinen studerar världspolitik och är vice ordförande för HUS styrelse. I HUS styrelse har hon samordnat intressebevakningen och kommunikationen om den och varit ansvarig för försörjningsfrågor.

’’Under det kommande året vill jag arbeta för att jämlikheten ska tillgodoses ännu bättre än tidigare. Hit hör bland annat den avgiftsfria utbildningen och det individuella bostadsbidraget. För mig är studentrörelsen en föregångare med en framsynt blick på samhällsförändringar”, kommenterar Lindqvist, 23. Lindqvist som studerar samhällspolitik har i år suttit i HUS styrelse med ansvar för stadsfrågor och boende.

Totalt åtta personer kandiderade för en plats i HUS styrelse. Tre personer kandiderade för ordförandeposten. Till FSF:s ordförande valdes Miika Tiainen (TYY). Förutom Saarinen och Lindqvist valdes Petra Laiti (SHS), Petteri Heliste (AUS), Teemu Vasama (JYY) och Jenny Vaara (OYY) in i styrelsen.

FSF:s förbundsmöte ordnades i Tammerfors 17–18.11. FSF bevakar studenternas intressen på riksnivå och tar ställning i utbildningspolitiska, socialpolitiska och internationella frågor.

HUS gratulerar varmt den nyvalda styrelsen!

Teemu Vasama, Petteri Heliste, Joel Lindqvist, Miika Tiainen, Ada Saarinen, Jenny Vaara och Petra Laiti. Bild: Tarik Ahsanullah/ SYL