Media och arkiv

Hannele Kirveskoski ny sakkunnig vid HUS

21.11.2017

HUS styrelse har valt Hannele Kirveskoski till sakkunnig med ansvar för försörjning och internationella ärenden. 

Kirveskoski kommer närmast från Diaks studerandekår O’Diako. Där var hon ansvarig för tutorverksamhet, internationalitet och socialpolitiska ärenden. Kirveskoski inledde arbetet vid HUS i slutet av oktober. Som sakkunnig ansvarar Kirveskoski för ärenden som anknyter till försörjning och internationalitet, såsom uppföljningen av och påverkansarbetet i studiestöds- och försörjningsrelaterade frågor och informationen till medlemskåren om ändringar som gäller dessa. I hennes arbetsuppgifter ingår också uppföljningen av internationaliseringsutvecklingen vid Helsingfors universitet och ärenden som gäller internationell mobilitet. 

Kirveskoski är också ett av HUS två trakasseriombud. Trakasseriombuden kan kontaktas konfidentiellt av personer som upplevt eller iakttagit trakasserier, mobbning eller osaklig behandling till exempel i samband med studierna eller föreningsverksamheten. Den som behöver råd och stöd för att reda ut en situation, eller bara diskutera en fråga, kan ta kontakt. 

‘’Jag har fått en fartfylld start på HUS eftersom stöden för studenternas boende varit föremål för en omvälvning och de lagstadgade terminsavgifterna införts för studenter från länder utanför EU och EES. HUS är känt för sitt kunniga och modiga intressebevakningsarbete och sina humana värderingar, och allt det här vill jag vara med och främja”, säger Kirveskoski. 

Kirveskoski är 28 år gammal politices magister från Helsingfors universitet. Kirveskoskis anställning är ett vikariat fram till 30.9.2018.