Media och arkiv

Gör staden till din! HUS öppnar sin kommunalvalskampanj på campus

08.03.2012

Pressmeddelande 8.3.2012
Fritt för publicering.

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) öppnar sin kommunalvalskampanj och samlar på tisdagen 13.3 och onsdagen 14.3 på Helsingofrs universitets campusområden in studenternas idéer om drömmarnas Helsingfors.

Var nionde helsingforsbo är högskolestuderande. Liksom många andra stadsbor behöver studenterna smidig kollektivtrafik och boende till skäligt pris. Studenterna är också aktiva medborgare som vill göra sitt för att utveckla Helsingfors och huvudstadsregionen.

Under kampanjevenemangen får studenterna rita eller skriva idéer, minnen och problempunkter på en karta. Det kan till exempel handla om var det saknas en cykelled eller i vilken park det är allra trevligast att ordna picknick. HUS använder sedan de nedtecknade idéerna i sitt påverkningsarbete.

På tisdagen 13.3 kl. 11–13 dejourerar HUS på centrumcampus (Porthanias aula, Universitetsgatan 3) och på campus Mejlans (Biomedicum 1, Haartmansgatan 8). På onsdagen 14.3 kl. 11–13 kan man komma och teckna ner sina idéer på campus Gumtäkt (Physicum, Gustaf Hällströms gata 2 A) och campus Vik (EE-talo, Agnes Sjöbergin katu 2).

HUS pinfärska stadsprogram delas också ut under evenemangen. Stadsprogrammet, som är godkänt av HUS delegation, presenterar studentkårens syn på hur vår drömstad ska byggas. Detta är HUS tredje stadspolitiska program och det är i kraft åren 2012–2015.

Mera information:
www.hyy.fi/staden

Sofia Lindqvist, sakkunnig i stadsfrågor vid HUS, sofia.lindqvist(at)hyy.fi, 050 543 9605.
Hanna Hannus, styrelsemedlem med ansvar för stadsfrågor vid HUS, hanna.hannus(at)hyy.fi, 050 576 5073.