Media och arkiv

Gäst från HUS Indonesienprojekt besöker Finland i maj

07.05.2014

Studentkåren vid Helsingfors universitet och ungdoms- och studentorganisationen Payo Payo driver åren 2013-2015 ett projekt om hållbara näringar för jordbrukare i Sulawesi i Indonesien. Inom ramen för det projektet kommer Payo Payos verksamhetsledare Karno Batiran att besöka Finland som HUS gäst 14.5-28.5. Under sitt besök ska Karno bekanta sig med studentkårens verksamhet, finländskt lantbruk, miljöorganisationer och olika utvecklingssamarbetsaktörer.

Kom och lär dig mera om Indonesienprojektet på festivalen Världen i byn lördag 24.5! Karno Batiran och Saleh Abdullah från organisationen Indonesia Society for Social Transformation diskuterar på engelska kring temat Småbrukarna och klimatförändringen i Indonesien på Taiga-scenen kl. 15.30-15.50. Njut av festivalstämningen och bekanta dig också med HUS utvecklingssamarbetsutskotts infobord i tältet Möjligheternas torg!

Onsdag 21.5 kl. 18 ordnar utvecklingssamarbetsutskottet dessutom en Indonesienkväll i mötesrum Sparre, Nya studenthuset (Mannerheimvägen 5 A, 2 vån.). Tillställningen går på engelska och den är öppen för HUS medlemmar och alla som är intresserade av Indonesien. På Indonesienkvällen presenterar Karno Batiran projektet som man driver tillsammans med HUS och berättar om Payo Payos verksamhet.

Indonesienprojektet pågår 2013-2015 och det är en fortsättning på ett projekt som HUS och Payo Payo genomförde 2009-2011.  Med det nya projektet vill man påverka jordbrukspolitiken i Sulawesi, erbjuda odlarna bättre odlingsmetoder och nya sätt att vidareförädla jordbruksprodukter samt lära odlarna att verka tillsammans. Målgruppen är småbrukare och landlösa jordbrukare i tre byar i södra och västra Sulawesi. Målet med projektet är att byarna ska bli tillräckligt självförsörjande i fråga om näringsgrenar och utnyttjandet av naturresurser, så att de kan erbjuda invånarna hållbara näringar. Projektet finansieras till 85 procent av Utrikesministeriet, HUS egen andel på 15 procent kommer från HUS 0,7 %-budget.

Mera information: Ilona Kalliola, HUS koordinator för utvecklingssamarbete, ilona.kalliola(at)hyy.fi, +358 50 543 8450