Media och arkiv

Förvaltningsval 3.–4.11: röstning börjar på nätet kl. 9.00 på tisdag och onsdag

02.11.2015

I morgon 3.11 och på onsdag 4.11 ska du besluta vem som blir nya studentrepresentanter i universitets förvaltning. Det är dags att rösta i förvaltningsval!

Röstning är elektroniskt. Du kan rösta på tisdag 3.11 klockan 9.00–20.00 och på onsdag 4.11 klockan 9.00–17.00 på adressen https://vaalit.hyy.fi.

Förvaltningsval hålls vid humanistiska fakulteten (fakultetsråden och universitetskollegiet), vid teologiska fakulteten (fakultetsråden och universitetskollegiet), vid statsvetenskapliga fakulteten (fakultetsråden) och vid institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforsking (institutionsråden).

Varje studerande får rösta bara vid den enhet där hen har sin primära examensrätt och i alla val som gäller hens egen enhet.

För att rösta behöver du den samma adressen som du har använt vid närvaroanmälning för läsåret 2015–16.

Kandidalistor finns här: http://hyy.helsinki.fi/sv/node/11474

Mer information: http://hyy.fi/forvaltningsval