Media och arkiv

Förhandsröstningen började idag

31.10.2012

Förhandsröstningen för delegationsvalen började idag klockan 11. Man kan förhandrösta på fem lokaler idag och på torsdagen kl 11-17. På de egentliga valdagarna 6-7.11 kan man utnyttja sin rösträtt i sammanlagt 14 vallokaler på Helsingfors universitets fyra campus och dessutom i Helsingfors universitets filialer i Lahtis och Vasa. HYY Ravintolat bjuder alla som har röstat på bulla och kaffe i UniCafe-restauranger.

Förhandsröstning 31.10–1.11 kl. 11–17, vallokaler

Centrumcampus, Porthania (Universitetsgatan 3)
Campus Vik, Infocentret (Viksbågen 11)
Campus Gumtäkt, Physicum (Gustaf Hällströms gata 2a)
Campus Mejlans, Centralbiblioteket för hälsovetenskap (Haartmansgatan 4)
Kajsahuset (Fabiansgatan 30)
Vid HUS delegationsval väljs studentkårens högsta beslutande organ, delegationen, som har 60 medlemmar. Röstberättigade är alla HUS medlemmar, alltså närmare 30 000 studerande vid Helsingfors universitet. Mandatperioden för den delegation som väljs denna gång är undantagsvis 1 år, så att delegationsvalet i framtiden inte ska sammanfalla med universitetets förvaltningsval.
Mer information: www.hyy.fi/val

På bilden: Förhandsröstningen i Kajsa-huset.