Media och arkiv

Förhandsröstningen började

12.10.2011

Delegationsval vid Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) hålls 18–19.10.2011. Förhandsröstningen 12 och to 13 oktober. Rösta!

Förhandröstning för delegationsvalen började idag klockan 11 på fyra vallokaler. Det går också att förhandsrösta på torsdag kl 11-17. På de egentliga valdagarna kan man utnyttja sin rösträtt i sammanlagt 14 vallokaler på Helsingfors universitets fyra campus och dessutom i Helsingfors universitets filialer i Lahtis och Vasa. Valresultatet blir klart under valvakan i Gamla studenthuset (Mannerheimvägen 3) sent på onsdagskvällen den 19 oktober. UniCafe bjuder alla som har röstat på bulla och kaffe.

Spänningen var på topp när förhandsröstningen sparkade igång på Porthanias vallokal. Den första som röstade var HUS valfunktionär Emma Ronkainen (på photon).

Vid HUS delegationsval väljs studentkårens högsta beslutande organ, delegationen, som har 60 medlemmar. Röstberättigade är alla HUS medlemmar, alltså närmare 30 000 studerande vid Helsingfors universitet. Mandatperioden för den delegation som väljs denna gång är undantagsvis 1 år, så att delegationsvalet i framtiden inte ska sammanfalla med universitetets förvaltningsval.

Mer information: HUS valsida