Media och arkiv

Föreslå en bra lärare eller handledare som pristagare!

02.10.2018

Har du stött på en strålande föreläsare, en hängiven handledare eller en lärare som annars bara är utmärkt? Studentkåren belönar årets bästa lärare, bästa internationella lärare och bästa handledare som arbetar vid Helsingfors universitet. Skicka förslag till studentkåren!

Vid HUS vill vi lyfta fram goda lärare och handledare! Om du känner en sådan lärare eller handledare ska du nominera hen för HUS pris God Lärare – Magister Bonus, Best International Teacher eller God handledare. Prisen ges till personer som undervisar vid Helsingfors universitet. Alla medlemmar av universitetssamfundet, både personer och föreningar, kan föreslå pristagare. Nomineringar ska lämnas in genom Lyyti-formuläret senast den 14 oktober 2018 kl. 23.59.

Magister Bonus –priset
HUS pris God lärare – Magister bonus ges varje höst till en lärare som har visat sig vara kunnig och intresserad av både undervisningen och dem hen undervisar. Vilken som helst organisation eller medlem i universitetsgemenskapen kan nominera pristagare. Mer information kriterierna för priset finns här.

Best International Teacher –priset
HUS pris Best International Teacher ges varje höst till en lärare som undervisar på ett främmande språk och har visat sig vara kunnig och intresserad av både undervisningen och dem hen undervisar. Vilken som helst organisation eller medlem i universitetsgemenskapen kan nominera pristagare. Mer information om kriterierna för priset finns här.

God handledare –priset
HUS God handledare är ett pris som instiftats 2018 och delas ut på hösten till en handledare som i sitt arbete visat engagemang och intresse för handledningen och för sina handledda. Vilken som helst organisation eller medlem i universitetsgemenskapen kan nominera pristagare. Mer information om kriterierna priset finns här.


Mera information: styrelsemedlem Mathilda Timmer, p. 050 5418903, mathilda.timmer(at)hyy.fi