Media och arkiv

Följa med rösträkningen!

05.11.2014

Röstningen på HUS delegationsval avslutas idag kl 18. Delegationsvalen kulminerar i en valvaka i Virgin Oil -restaurang  från kl. 18. Alla är välkomna att delta i valvakan.

Under kvällens lopp följer vi med rösträkningen och hör valchefernas och kandidaternas funderingar kring valet.

Man kan också följa med rösträkningen på websidan vaalitulos.hyy.fi

Delegationens sammansättning 2012-2014

HYAL: 21
HELP: 8
Osakunnat (Nationer): 9
Obunden vänster: 7
HYY:n Vihreät - De Gröna vid HUS: 7
Oikea edustajistoryhmä: 4
Svenska Nationer och Ämnesföreningar  SNÄf: 2
Sosialidemokraattiset opiskelijat: 2

Valvakan på Facebook