Media och arkiv

Esa Perkiö HUS ordförande

20.12.2011

Delegationen för Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) valde på sitt möte 15.12.2011 FM Esa Perkiö till ordförande för studentkåren. År 2011 verkade Perkiö som HUS första vice ordförande. Perkiö var ordförande för studentkårens styrelse år 2000 och ordförande för Finlands studentkårers förbund år 2011. Dessutom har Perkiö varit medlem av universitetets konsistorium åren 2001–2003 och han var utbildningspolitiskt ansvarig i HUS styrelse år 1999.

För tillfället arbetar Perkiö som doktorandforskare och lärare vid biovetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Esa Perkiö är även känd för sin aktivitet i olika medborgarorganisationer och han är även en aktiv samhällsdebattör.

Till studentkårens första vice ordförande valdes PM Reima Launonen och till andra vice ordförande PM Arto Aniluoto.

Studentkåren vid Helsingfors universitet grundades år 1868 och är Finlands äldsta och största studentkår. Dit hör ca 28 000 grundexamens- och forskarstuderande vid Helsingfors universitet. Studentkårens högsta beslutande organ är delegationen som har 60 medlemmar. HUS ordförande leder delegationens möten och representerar studentkåren. Styrelsens verksamhet leds av styrelseordföranden.

Mera information:

Katariina Styrman, generalsekreterare, 0400 816 426, paasihteeri@hyy.fi
Esa Perkiö, 050 542 8828, esa.perkio@helsinki.fi