Media och arkiv

En soffa i stan – for new students with housing problems in Helsinki

06.08.2014

Är du ny studerande som ska flytta till Helsingfors i höst? Hurdan är din bostadssituation? Om du är en av dem som snart ska börja studera, men som inte har kunnat hitta en hyresbostad vill vi erbjuda dig en chans att ändå kunna inleda studierna.

Vi vet att bostadssituationen är besvärlig i vår stad, det finns inte bostäder eller rum för alla som kommer hit. En del studerande tvingas till och med avstå från de socialt viktiga första studieveckorna för att de inte genast har kunnat hitta någonstans att bo. Många av dem känner ingen i den här staden. Vi tycker att det är synd.

Vi vill bygga ett Helsingfors, där olika människor kan mötas och där olika människor (olika ålder, storlek, utseende, social ställning, inkomstnivå, religion, språk, med mera) lever nära varandra, inte i separata boxar. Vi vill kunna bidra till att överskrida gränser och få kärleken att växa i staden. Samtidigt vill vi ta hand om dem som har en besvärlig livssituation, tillexempel för att de är ensamma eller bostadslösa. Vi vill säga ”Välkommen till Helsingfors!” till dig.

Vi har sökt efter människor, vanliga ensamboende helsingforsare eller familjer som beredda att en kortare tid inkvartera en ny helsingforsare som kommit hit för att börja studera. Vi sammanför alltså dem som har utrymme med dem som behöver kortvarig (nöd)inkvartering i början av studierna.

Vi har skapat ett system som gör att de som kan erbjuda inkvartering och de som behöver inkvartering kan hitta varandra. Vi skapar gemensamma spelregler och erbjuder ett stödnätverk. Samtidigt bygger vi upp en gemenskap, där man kan uppleva allt detta nya tillsammans med andra som är engagerade i samma sak.

Den här blanketten är till för dig som är på väg till Helsingfors för att studera och som behöver någonstans att bo i början av studierna (en vecka eller en månad). Fyll i blanketten och skicka den till oss. Vi letar fram en lämplig inkvarterare och skickar dig basinformation om hen och hens kontaktuppgifter. Alla som är med i kampanjen blir dessutom inbjudna till höstens gemensamma stadsfester i sann ”En soffa i stan”-anda.
 
Välkommen till Helsingfors!

Kontakt och frågor:
 
- Marjaana Toiviainen, präst vid Kallion seurakunta
- Laura Mäntylä, läroanstaltspräst, Helsingfors kyrkliga samfällighet
Du når oss per e-post sohvalle.stadiin@gmail.com eller per telefon: 050-5332411 (Marjaana Toiviainen)
 
Kampanjen arrangeras av:

Helsingfors kyrkliga samfällighets läroanstaltsarbete
Kallion seurakunta
Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS)