Media och arkiv

Elina Nieminen och Marika Tuominen HUS150-årsfestmarskalkar!

13.06.2018

HUS har valt pedagogie studerande Elina Nieminen och Marika Tuominen till årsfestmarskalkar 2018! Det här är ett unikt år för våra årsfestmarskalkar eftersom HUS firar sitt 150-årsjubileum. 

Elina har varit årsfestmarskalk tidigare både för HUS 2016 och på Kopeda rf:s och Condus rf:s årsfester 2014 och 2013. Dessutom satt Elina i fjol i HUS styrelse med ansvar för evenemang, föreningskommunikation och frivilliga. Just nu jobbar Elina som frivilligsamordnare på Ruisrock.

Marika har varit årsfestmarskalk för Condus rf 2015 och ordförande, kassör och gulis- och tutoransvarig i Peduca rf 2014–2016. Utöver sin gedigna föreningsbakgrund har Marika varit aktiv i HUS föreningsutskott och kommunikationsansvarig i HYAL rf och Manta Crew åren 2017–2018. Just nu jobbar Marika som projektproducent på Heureka.

Till båda de nya årsfestmarskalkarnas styrkor hör produktion av evenemang, teamarbete, interaktionsfärdigheter och kommunikation. Elina och Marika kommenterar det kommande uppdraget så här: 

”Vi vill göra HUS 150:e årsfest till en fantastisk och oförglömlig upplevelse som sammanför hela HUS-gemenskapen. En årsfest att minnas de följande 150 åren. Den här årsfesten är höjdpunkten på jubileumsåret och sammanför HUS medlemmar, alumner och intressentgrupper för att tillsammans fira vår studentkår. Vi vill ordna en bordsfest där alla kan känna sig välkomna och en efterfest där man kan dansa hela natten, och naturligtvis en sillis där festen fortsätter också nästa dag. En fest som avspeglar studenterna och frimodigt vågar förnya gamla traditioner. Vi vill ha ett årsfestteam med frivilliga från många olika bakgrunder och fakulteter. Vi är erfarna när det gäller att inspirera och leda frivilliga och vi vill ge årsfestteamets medlemmar en möjlighet att utvecklas inom evenemangsproduktion medan de ordnar studentgemenskapens största fest tillsammans. Den här festen är en chans för oss att utmana och överträffa oss själva och visa vad vi verkligen klarar av!”

HUS gratulerar de nyvalda årsfestmarskalkarna! Elina och Marika inleder sitt arbete redan i juni. HUS 150:e årsfest med efterfest ordnas lördagen den 24 november 2018.

Biljetterna för bordsfesten och nattens födelsedagsfest släpps på hösten.

Vill du vara bland de första som hör det senaste om den kommande årsfesten? Prenumerera på årsfestens e-post här.

Mer information:

Arttu Lehtinen
HUS producent
arttu.lehtinen@hyy.fi

Elina Nieminen
Årsfestmarskalk
elina.nieminen@hyy.fi

Marika Tuominen
Årsfestmarskalk
marika.tuominen@hyy.fi