Media och arkiv

Delegationsvalets röstningen är på gång!

05.11.2018

Vare sig du är nöjd med studentkåren eller beredd att ändra kurs ska du utnyttja din rösträtt på adressen https://vaalit.hyy.fi.

Valet hålls 31.10–2.11 och 5.11-7.11.2018. På valdagarna kan man rösta kl. 10–18. 

Delegationens strategiska beslut berör alla de nästan 27 000 studenterna vid Helsingfors universitet, som representeras av ledamöterna. Genom att rösta kan du påverka vilka frågor studentkåren fokuserar på och hur den använder sina pengar. Eftersom HUS samarbetar tätt med Helsingfors stad har din röst betydelse också när det gäller till exempel studentboendet och kollektivtrafiken. Det lönar sig att rösta!

Om du inte vet vem som ska få din röst kan du göra kandidattestet på adressen https://hyy.helsinki.fi/sv/valmaskin

Mer info om valet finns här https://hyy.helsinki.fi/sv/studentk%C3%A5ren/delegationsval-2018