Media och arkiv

De obundna fortfarande starka i HUS delegationsval

07.11.2012

De obundna grupperingar har fortfarande en stark majoritet i HUS delegation. Ämnesföreningarnas sammanslutning HYAL ökade sin mandat och har nu 22. Nationerna och HELP (medicin-, odontologi-, veterinärmedicin- och juridikstudenter samt de utländska studenternas förening Tsemppi Group)  förlörade ett mandat var. De har nu 9 mandat var.

Obunden Vänster och De Gröna vid HUS vann ett mandat var. Obunden vänster har nu 7 mandat, De Gröna vid HUS 6. Keskeiset förlorade ett mandat. Kokoomusopiskelijat och Socialdemokratiska studenter  håll sin ställning.

I valet röstade 9 124 av Helsingfors universitets ca 28 000 röstberättigade studerande. Valdeltagandet steg till 32,3. År 2011 var valteltagandet 34,3.

HUS delegationsval hölls den 6–7 november som ett traditionellt urnval på Helsingfors universitets fyra campus och i universitetets enheter i Lahtis och Vasa. Sammanlagt kandiderade 622 studenter i valet. Delegationen med 60 medlemmar är studentkårens högsta beslutande organ.

Det preliminära valresultatet finns på adressen: vaalitulos.hyy.fi/2012.

Preliminär mandatfördelning i delegationen (förändring jämfört med år 2011):

HYAL 22 (+1)
HELP: 9 (-1)
Osakuntien suuri vaalirengas: 9 (-1)
Maailmanpyörä / Obunden vänster: 7 (+1)
Maailmanpyörä / De Gröna vid HUS: 6 (+1)
Oikea suunta/Kokoomusopiskelijat: 3 (-)
Oikea suunta / Keskeiset: 1 (-1)
Oikea suunta/Salo, Tuomas: 0
Socialdemokratiska studerande 1(-)
Svenska Nationer och Ämnesföreningar SNÄf 2 (-)
Liberaalinen vaaliliitto 0
Piraatit 0
Sannfinländarna: 0
Sjöström, Pär-Erik

Centralvalnämnden fastställer det officiella valresultatet efter kontrollräkningen den 15 november. Den nya delegationen inleder sitt arbete 1.12.2012.

Mera information:
Generalsekreterare Katri Korolainen-Virkajärvi, tfn 0400 816 426, paasihteeri@hyy.fi

Delegationsval hålls varannan höst i nästan alla studentkårer i Finland. I HUS hålls det nu undantagsvis val för andra året i rad. I och med detta val övergår HUS till en ny rytm som innebär att delegationsvalet alltid hålls jämna år. Man beslöt att ändra rytmen eftersom universitetets förvaltningsval hålls udda år.

HUS är ett offentligrättsligt samfund bestående av studerande. Studentkåren verkar som medlemmarnas intresse-, service- och medborgarorganisation samt som central- och serviceorganisation för de ca 250 föreningar som verkar inom HUS. HUS delegation beslutar hur studentkårens egendom ska användas och drar upp riktlinjerna för verksamheten.
o päättää muun muassa Kaivopihan kiinteistöt omistavan HYY Yhtymän omistajaohjauksesta, eli vaikuttaa siihen, mitä aivan Helsingin ytimessä tapahtuu.