Media och arkiv

Dags att anmäla sig som campusodlare!

16.03.2016

Vill du odla din egen mat, men saknar plats för det? Vill du ha praktiska råd och tips om odling? Vill du odla, men är rädd för att plantorna ska torka bort under semesterresan? Om du svarade ja på ens en av de här frågorna ska du komma med i campusodlingen!

Campusodlingen är öppen för studerande, forskarstuderande och personal vid Helsingfors universitet. Odlingar finns på Centrumcampus, i Vik och från och med i år också i Gumtäkt!
I Vik blir det 38 odlingslådor på planen intill Biocenter 3. I centrum finns det 40 odlingssäckar på Snellmanias innergård (Unionsgatan 37) och 10 säckar på Topelias innergård (Unionsgatan 38). I Gumtäkt blir det en odling med 20 odlingssäckar på Chemicums innergård. En person eller en grupp kan reservera en eller en halv odlingssäck eller -låda för denna sommar.

Mera information om campusodling och om campusodlingsutskottet som organiserar den får du på utskottets blogg (http://blogs.helsinki.fi/kampusviljely-campus-farming/blogi/). Aktuell information om verksamheten och om olika evenemang får du i Facebookgruppen för campusodlare (https://www.facebook.com/groups/731073360260690/), gå med!

Ja, jag vill börja odla!

Du anmäler dig som odlare med en e-blankett, anmälningstiden är 21–27.3.2016. Blanketten öppnas på måndag klockan 09.00 och den stängs på söndag klockan 23.59. Odlingslotterna delas ut i den ordning folk har anmält sig – antalet odlingslotter är begränsat, så det gäller att snabba på!
Länk till e-blanketten: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/69155/lomake.html

Läs också detta innan du anmäler dig

Det finns sammanlagt 108 hela odlingslotter att dela ut, de är på minst 80x80x80 cm. Varje person eller grupp kan reservera en hel eller en halv odlingslott.

Odlingslotterna i centrum finns på innergårdar, vars portar är låsta kvällar och veckoslut. Till Snellmanias innergård kommer man med en nattnyckel som går till Aleksandria, det lönar sig att skaffa en sådan. Vi rekommenderar att de som redan har passertillstånd (personal) placeras på Topelias innergård. Vid behov kan campusodlingsutskottet dock skaffa passertillstånd till Topelias innergård.

En hel odlingslott kostar 10 € för en sommar och en halv kostar 5 €. Odlaren får en odlingslott, mylla, frön, redskap till låns, gödsel, aktuell odlingsinfo och kan dessutom delta i olika campusodlingsevenemang.

I april håller campusodlingsutskottet en kurs i lådodling, sedan inleds säsongen i maj–juni med ett startjippo, då odlarna får information om praktiska detaljer kring campus och odlingen. I maj hålls 1–2 talkon på varje campus, då odlingslotterna förbereds. Det är önskvärt att alla deltar i talkodagarna, vi behöver allas insats för att sätta lotterna i skick!

Campusodlingen organiseras av HUS campusodlingsutskott. Utskottsmedlemmarna jobbar på frivillig basis, så det är önskvärt att odlarna kan ta hand om sina egna odlingslotter under hela säsongen. Men det skadar inte att ha lite gruppanda också – fastän alla har sin egen lott försöker vi ta hand om varandras odlingar och delta i gemensamma talkon och röjningsarbeten.

Då du anmäler dig ska du läsa e-blanketten noga och svara på frågorna så exakt som möjligt. Om du får problem med anmälningen ska du kontakta campusodlingsutskottet (kontaktuppgifter finns i bloggen).