Media och arkiv

Bli studentrepresentant i studiestödsnämnden!

25.04.2016

Studentkåren vid Helsingfors universitet söker tre studentrepresentanter, och personliga suppleanter för dem, till studiestödsnämnden vid Helsingfors universitet för perioden 1.8.2016–31.7.2018.

Studiestödsnämnden är ett lagstadgat organ, som bl.a. har till uppgift att följa upp hur studierna framskrider samt på eget initiativ eller på Folkpensionsanstaltens eller studenternas begäran ge utlåtanden om hur studierna framskrider. Studiestödsnämnden behandlar bl.a. frågor som gäller beviljande av studiestöd och förlängning av studiestödstiden. Nämnden sammanträder några gånger per termin. Nämndens arbetsspråk är främst finska.

Ansökningar riktas till studentkårens styrelse och skickas till adressen kirjaamo@hyy.fi, där de ska vara framme senast måndag 16.5.2016 före klockan 15.00. Av ansökan ska framgå vilken motivation den sökande har för uppdraget och om hen står till förfogande för hela mandatperioden. Om den sökande enbart står till förfogande som ordinarie medlem eller som suppleant bör detta också framgå.

Studentkåren ser gärna att det bland de sökande finns personer med olika bakgrund och av olika kön. De tre studentrepresentanterna och deras suppleanter utses av studentkårens styrelse.

Mera information ger sakkunnig Aino Jones på HUS, aino.jones@hyy.fi, tfn 050 543 9608

Studentkåren fortsatt änsokningstiden till den 24.5 klockan 12.00.