Media och arkiv

Bli studentrepresentant i förvaltningsnämnderna för universitetets vetenskapsfonder!

18.06.2018

Vill du vara med och fatta beslut om stipendier och priser som delas ut av universitetets fonder? Är du intresserad av hur fonderna fungerar? Om svaret är ja är förvaltningsnämnden för vetenskapsfonden vid din fakultet en suverän chans.

HUS söker studentrepresentanter till förvaltningsnämnderna för vetenskapsfonderna på alla campus. Intresserad? Skynda dig att söka, för ansökningstiden går ut måndagen den 18 juni kl. 14.00! Mer info om nämnderna och ansökningsprocessen finns nedan.

Förvaltningsnämnden för vetenskapsfonderna på Campus Vik representerar veterinärmedicin, farmaci, bio- och miljövetenskaper och agrikultur- och forstvetenskaper. Till förvaltningsnämnden söks två (2) studerandemedlemmar som ska vara närvarande studerande vid veterinärmedicinska fakulteten, farmaceutiska fakulteten, bio- och miljövetenskapliga fakulteten eller agrikultur- forstvetenskapliga fakulteten. Studentkåren strävar efter att beakta representationen för de olika områdena i valet av studentrepresentanter. Mer information finns i utlysningen.

Förvaltningsnämnden för vetenskapsfonden på Campus Mejlans representerar medicin. Till förvaltningsnämnden söks en (1) studerandemedlem som ska vara närvarande studerande vid medicinska fakulteten. Mer information finns i utlysningen.

Förvaltningsnämnden för vetenskapsfonden på Campus Gumtäkt representerar matematik och naturvetenskaper. Till förvaltningsnämnden söks en (1) studerandemedlem som ska vara studerande vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. Mer information finns i utlysningen.

Förvaltningsnämnden för vetenskapsfonderna på Centrumcampus 1 representerar de humanistiska vetenskaperna. Till förvaltningsnämnden söks en (1) studerandemedlem som ska vara närvarande studerande vid humanistiska fakulteten. Mer information finns i utlysningen.

Förvaltningsnämnden för vetenskapsfonderna på Centrumcampus 2 representerar juridik, teologi, samhällsvetenskaper och pedagogik. Till förvaltningsnämnden söks två (2) studerandemedlemmar som ska vara studerande vid juridiska fakulteten, teologiska fakulteten, statsvetenskapliga fakulteten eller pedagogiska fakulteten. Studentkåren strävar efter att beakta representationen för de olika områdena i valet av studentrepresentanter. Mer information finns i utlysningen.


Förvaltningsnämnderna har i uppgift att utlysa stipendier, priser och andra eventuella understöd som delas ut från de medel som donerats till fonderna och att fatta beslut om beviljandet av dessa. Förvaltningsnämndernas mötesspråk är finska.

Mer information:
Jenna Sorjonen
Sakkunnig för utbildningspolitik
jenna.sorjonen(at)hyy.fi
0503255202