Media och arkiv

Bidragen till studenternas designhuvudstadsår samlade på ett ställe!

10.12.2012

Projektet World Student Capital 2012 strävade efter att locka fram idéer för att utveckla huvudstadsregionen och ge studenterna en bättre vardag. Inom ramen för projektet har man bland annat använt informationsdesign för att visualisera hur studiestödet förbrukas, kommit på hur man kan minska förbrukningen av varmvatten i simhallar, gjort en sektion om cykling för studenternas e-portal och med hjälp av en tävling hittat nya former för studentboende.

Nu är alla dessa idéer samlade på ett ställe i nätpublikationen ”World Student Capital: ratkaisut”. Publikationen kan man bekanta sig med på adressen http://issuu.com/ylioppilaskunta/docs/wsc-ratkaisut.

 

World Student Capital 2012 är ett gemensamt designhuvudstadsårsprojekt för student- och studerandekårerna och städerna i huvudstadsregionen samt Helsingfors universitet. Projektet genomförs av studerande för studerande.

Mera information om projektet
http://worldstudentcapital.fi

Aura Kostiainen, projektkoordinator World Student Capital
aura.kostiainen@hyy.fi
050 595 0329

Matti Lehto, ordförande för styrgruppen
matti.lehto@hyy.fi
050 325 8041